Æresborger Troels Olesen

Troels Olesen har som formand for Borgerforeningen været en iderig, engageret og utrættelig igangsætter og organisator, der bevarede overblikket og humøret, samlede trådene og holdt styr på grupperne, ideerne og projekterne.

 Han var realistisk overfor de muligheder for byudvikling, der lå i de ideer, bestyrelsen og arbejdsgrupperne arbejdede med og deltog aktivt i de opgaver, der fulgte. Han forcerede ikke processen, men fulgte derimod op på det, der var sat i gang, således at ingen løse ender stoppede processen.

 Takket være Troels Olesens store energi og enestående samarbejdsevne er Felstedegnen gennem årene 2000-2012 rykket ind i udviklingsstrømmen blandt de Sønderjydske landsbyer.

 Troels Olesens enestående vedholdenhed samt rolige og demokratiske arbejds- og ledelsesstil har gennem årene præget bestyrelsesarbejdet positivt. Ligeledes har han som formand formået at omsætte sin viden og kunnen i handling sammen med den række skiftende arbejdsgrupper, der gennem årene har arbejdet med de forskellige projekter så som:

Moselunden, Felstedegnens Udviklingsplan, Områdefornyelse i Felsted, Grønbygruppe, Sundhedsgruppe, Energigruppe, Klimalandsby, Byudvikling, Udvikling af boligområde mod vest m.v.

 Under Troels Olesens formandsperiode i Borgerforeningen er Felstedegnen blevet synlig på det kommunale landkort via de mange projekter.

 Troels Olesens indsigt i mulighederne lokalt samt i regler og love i det offentlige system har affødt respekt ikke kun lokalt, men også kommunalt.

 Takket være Troels Olesens store energi og enestående samarbejdsevne er Felstedegnen gennem årene 2000-2012 rykket ind i udviklingsstrømmen blandt de Sønderjydske landsbyer.

 Felstedegnens borgerforeningens bestyrelse tilslutter sig denne indstilling af Troels Olesen og ønsker tillykke med denne ærefulde udnævnelse.

Troels Olesen blev udnævnt som æresborger i Felsted i 2012.