Hvad laver Borgerforeningen?

Borgerforeningen er hele Felsted og omegns talerør. Vi varetager byens og egnens interesser med henblik på at styrke byens position og udvikling samt dens indre liv og fællesskab.

Vi samarbejder med lokale foreninger og enkeltpersoner samt beslutningstagere og forvaltning på kommunalt niveau om at skabe de bedst mulige betingelser for fastholdelse og udvikling af de kvaliteter, der præger vores egn.

Borgerforeningen er anerkendt af Aabenraa kommune som lokalråd for området. Borgerforeningen er tillige repræsenteret i Aabenraa kommunes landsbyråd. Vi er altså bindeleddet mellem de lokale fællesskaber og storkommunen.

  • Vi er Felsted og omegns talerør udadtil i storkommunen
  • Vi tager kampen for områdefornyelse
  • Vi driver felstedegnen.dk
  • Vi står klar med vores akutgruppe, når sygdom rammer.
  • Vi arrangerer den populære fællesspisning hver måned
  • Vi sørger for julebelysning i Felsted
  • Vi sørger for flagning på Bygbjerg
  • Vi holder dig opdateret om nyheder og arrangementer
  • Vi arrangerer Ren Dag og hjælper med at holde byen pæn

Vi har brug for din hjælp til at gøre alt det

Vi lever i en tid, hvor de lokale samfund på mange måder er under pres. Det gælder også foreningslivet. Borgerforeningen spiller en stor rolle for hele Felstedegnen – selvom meget af vores arbejde ikke er synligt.

Vi har brug for, at du støtter op om arbejdet for Felstedegnen – uanset om du bor i Felsted, Tumbøl, Tråsbøl, Gl. Skovbøl, Svejrup eller midt i mellem. Du kan bidrage på mange måder. Dit kontingent hjælper os med at få finansiering til vores aktiviteter og frivillige grupper.

Din indsats f.eks. i en af vores frivillige grupper eller blot som hjælper ved en konkret lejlighed betyder alt for om vi kan lykkes med at holde Felsted & Omegn glant.

Vi håber, at du vil støtte Borgerforeningen i det omfang, du har mulighed for.

Meld dig ind her.