Flaggruppen

Borgerforeningens flaggruppe hejser byens flag på Bygbjerg på alle officielle flagdagene.

De går tro tidligt om morgenen op på Bygbjerg, hejser flaget og stryge det om aftenen og det selv om det regner, sner eller stormer. Det er altid en fornøjelse at vende hjem til Felsted og på lang afstand kunne se Dannebroget blafre lystig på Bygbjerg.

Det giver varme og en samhørighed i vores lille landsby Felsted. Vi håber i vil forsætte fremover og bevare traditionen, at vi her i Felsted markerer de Danske traditioner ved at sende Dannebroget til vejrs på alle officielle flagdage.

Ifølge Justits Ministeriet har vi 18 officielle flagdage. Herunder den 9. april, hvor man flager på halv indtil kl. 12.00 og derefter på hel. Den frivillig som har tjansen denne dag skal bestige Bygbjerget 3 gange samme dag (stor respekt). I april er der mange mærkedage – Dronningens fødselsdag den 16. april og påskeugen.

Medlemmer: Hans Jessen, Inge Jacobsen, Jens Christiansen og Asger Hartmann

Vil du være med i arbejdet? Skriv til Borgerforeningen på formand@felstedegnen.dk

Du kan støtte Flaggruppen økonomisk ved at indbetale et bidrag til borgerforeningen og anføre, at det er støtte til flaggruppen.