Sammenholdsgruppen

Sammenholdsgruppen er holdet bag de meget populære fællesspisningsaftener i Felsted Forsamlingslokaler. Det er sammenholdsgruppen, der skaber de hyggelige rammer om de gode aftener. Sammenholdsgruppen laver mad, dækker op, rydder af og vasker op. Uden dem var der ingen fællesspisning.

Sammenholdsgruppens medlemmer er:

Sammenholdsgruppen har brug for din hjælp. Hvis du vil hjælpe til ved et arrangement eller gå ind i selve gruppen gør du Felsted en stor tjeneste.

Skriv til Borgerforeningen på formand@felstedegnen.dk

Hvorfor en sammenholdsgruppe?

Fællesskab og sammenhold er nogle af de væsentligste kvaliteter i et moderne landsbysamfund. Felstedegnen er præget af et stærkt sammenhold og et levende foreningsliv. Men fællesskabet er en kvalitet, som hele tiden skal plejes. I en tid, hvor normen er, at man arbejder et andet sted, end hvor man bor, er det vigtigt aktivt at gøre en indsats for at fastholde fællesskabet både for de folk, der længe har boet på egnen som for tilflyttere.

Derfor har Borgerforeningen nedsat en sammenholdsgruppe, der vil planlægge en række initiativer, der skal styrke sammenhængskraften i lokalområdet. Det vigtigste resultat af arbejdet har været afholdelsen af en række fællesspisninger, som har været en meget stor succes. I fremtiden vil vi arbejde på at koble endnu flere initiativer på.