Fællesspisning & sammenhold

Fællesskab og sammenhold er nogle af de væsentligste kvaliteter i et moderne landsbysamfund. Felstedegnen er præget af et stærkt sammenhold og et levende foreningsliv. Men fællesskabet er en kvalitet, som hele tiden skal plejes. I en tid, hvor normen er, at man arbejder et andet sted, end hvor man bor, er det vigtigt aktivt at gøre en indsats for at fastholde fællesskabet både for de folk, der længe har boet på egnen som for tilflyttere.

Derfor har Borgerforeningen nedsat en sammenholdsgruppe, der vil planlægge en række initiativer, der skal styrke sammenhængskraften i lokalområdet. Det vigtigste resultat af arbejdet har været afholdelsen af en række fællesspisninger, som har været en meget stor succes. I fremtiden vil vi arbejde på at koble endnu flere initiativer på.

Vil du være med til at gøre noget for fællesskabet i Felsted? Måske du skulle gå med i – eller blot give en hjælpende hånd – til vores sammenholdsgruppe. Læs hvordan her.

Tags from the story
,