Historisk forening for Felsted sogn

Historisk forening for Felsted sogn er den lokalhistoriske forening for hele egnen. Den driver Felsted Sogns lokalarkiv i Patsches hus, udgiver en lokalhistorisk årbog og arrangerer lokalhistoriske arrangementer i løbet af året.

Historien om foreningen

Et bredt repræsenteret udvalg havde gennem et stykke tid, arbejdet for oprettelsen af en Historisk forening, der skulle omfatte Felsted sogn.

Der blev indkaldt til stiftende generalforsamling d. 31. januar 1983 på Tumbøl kro, hvor foreningen blev oprettet, og denne dato betragtes som foreningens stiftelsesdato.

På generalforsamlingen blev forslag til formål og vedtægter fremlagt, debatteret og godkendt.

Til at begynde med fik foreningen tildelt et lille lokale i kælderen på Felsted centralskole, som hurtigt blev for lille. Foreningen fik derefter tildelt et nyt lokaler på 1. sal på Lundtoft kommunes rådhus, og indrettede det til lokalarkiv.

I 1999 købte vi den selvejende institution, ”Patsches Hus” på Præstegårdsvej 4, og flyttede efter en større renovering dertil. Vi indrettede lokalarkiv i tilbygningen og udstilling m.m. i det oprindelige hus fra 1827.

Foreningen har siden starten i 1983 fået samlet en masse dokumenter, billeder m.m. fra sognet, som vi efter bedste evne løbende registrer og arkiver – og udgiver hvert år et årsskrift på ca. 100 sider.

Vil du være medlem?

Du kan blive medlem af Historisk forening for Felsted sogn ved at indbetale 50,00 Kr. på

Sydbank konto: 8060 – 1026828

postadresse:

Historisk forening for Felsted Sogn
c/0 Annegrethe Lundholm
Myrpold 7, Felsted
Telf.: 7468 5640,
Mobil 2129 1233
email: gede@mail.tele.dk

 

Tags from the story
,