Felsted Centralskole

Felsted Centralskole er folkeskolen i Felsted. Her kan dine børn gå i skole fra børnehaveklassen til 9. klasse. Centralskolen er en mindre skole med lidt over 300 elever. Fra 0.-6. klasse er det mest børn fra Felsteds umiddelbare opland, der går i skole her. Men Centralskolen er også overbygningsskole for børn i Varnæs, Bovrup, Kliplev og Bjerndrup

Skolen ligger i Felsted på nordsiden af Sønderborgvej, men er forbundet til byen gennem et godt og veludbygget stisystem, der sikrer en tryg skolevej via en tunnel under Sønderborgvej.

Det er Felsted Centralskoles mål at skabe de bedste forudsætninger for elevernes læring og trivsel i samarbejde mellem elever, forældre og medarbejdere.

Det er Felsted Centralskoles mål at skabe mulighed for, at den enkelte elev løbende udvikler selvværd og tilegner sig færdigheder, videnog erfaringer, der sætter vedkommende i stand til at kunne træffe kvalificerede valg.

I umiddelbare forbindelse med skolen er der SFO i Bygbjerg SFO. Skolen har tillige gode sportsfaciliteter og ligger tæt ved Felstedhallen og dennes faciliteter.

Du kan læse mere om Felsted Centralskole her.