Ældre Sagen Lundtoft

Ældre Sagen Lundtoft er en lokalafdeling af den landsdækkende, almennyttige organisation Ældre Sagen, som er uafhængig af partipolitik, religion og etniske forhold.f

Foreningen arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.

De arrangerer forskellige arrangementer i hele den gamle Lundtoft kommune, herunder Felsted.

Læs mere