Æresborger Andreas Asmussen

Det er ikke tit, men ganske få gange har Felstedegnens Borgerforening udnævnt æresborger i Felsted. Ja, det er virkelig en sjælden ære. Indtil videre drejer det sig blot om Troels Olesen Og Ellen Jensen (Smej). Men i år, 100-året for Genforeningen, var tiden kommet til at udnævne en, der gennem et langt liv har lagt et meget stort arbejde i Felstedegnen.

Således var det med glæde, at vi i år kunne udnævne Andreas Asmussen til æresborger i Felsted.

Formand Knud Petersen sagde på generalforsamlingen:

“En sjælden gang udnævner vi også en Æresborger i Felsted. Denne titel gives til en person som har givet et varigt bidrag til Felsted.

Om vores Æresborger kan man vist roligt sige, at han har gjort sin ”Borgerpligt”. Han har startet og drevet en succesfuld virksomhed og gennem mange år været involveret i politik, han er ikke den der holder sig tilbage for at sige sin mening.

Sidst men ikke mindst har han også gennem mange år været stærkt involveret i det lokalhistoriske arbejde og har lavet mange artikler i de lokalhistoriske bøger.

Derudover er han er også primus motor i genopførelsen af H.P. Sørensens Kunstværk, med de siddende børn, her lige uden for døren på Damms Gård.

Kulminationen kom dog i 2018, hvor han efter at have brugt over fire et halvt år på at indsamle informationer om sognets historie, udgav bogen Felsted Sogns historie 1864-2018, der fortæller sognets historie og udvikling i hele den periode fra slaget ved Dybbøl til i dag.

Alt dette er en særdeles fremragende indsats, som har givet et varigt bidrag til og om Felsted.

Tusind tak for det hele!”