Andreas Asmussen afslører H.P. Sørensens kunstværk

Lørdag d. 16. juni kunne Andreas Asmussen, fmd. for Støtteforeningen til H.P. Sørensens kunstværk afsløre den nye skulptur foran Damms Gård. Vi bringer her hans tale i fuld længde. For billeder af arrangementet se her.

Af Andreas Asmussen

Åå støtteforeningens vegne vil jeg byde alle velkommen til afsløringen af – H.P. Sørensens kunstværk med de to børn siddende med benene i vand og spekulerer over tilværelsen.

Det er glædeligt, at så mange er mødt op til at overvære afsløringen af dette smukke kunstværk her ved Damms Gård. En særlig velkomst til Ingrid Nørholm og familie, sponsorer og bidragsydere, og alle som har gjort det muligt at få genetableret kunstværket i nye omgivelser.

H.P. Sørensens kunstværk i Felsted

H.P. Sørensen gendarm, tolder og kunstner har efterladt sig mange synlige spor i form af billeder og keramiske figurer og relieffer. Han havde kunstneriske evner og var som pensionist meget aktiv. Han malede billeder, som hænger i Felsted Forsamlingslokaler, og udførte keramikfigurer og relieffer, som han brændte i sin keramikovn. Til at pynte lidt i bymidten udførte han et kunstværk af to børn, en pige og en dreng siddende med benene i et vandkar og med deres støvle liggende på kanten.

Dette smukke kunstværk blev beundret af mange – og var samtidig med til at forskønne og give torvepladsen liv. Desværre blev kunstværket ødelagt i to omgange, hvorefter H.P. Sørensen tog resterne med hjem og begravede dem i sin have.

Der har siden ødelæggelsen været et ønske i lokalbefolkningen til at få dette smukke kunstværk genskabt. I forbindelse med områdefornyelsen af bymidten var en genetablering af kunstværket med i ideoplægget, men det kom ikke videre!

Stiftelsen af støtteforeningen

Den 5. april 2017 blev der stiftet en støtteforening med det formål at få genskabt H.P. Sørensens kunstværk. En bestyrelse på fem personer blev valgt og gik i gang med arbejdet. Der skulle skaffes mange penge: minimum 200.000. kroner. Beløbet blev opnået ved hjælp fra lokale bidragsydere, sponsorer og frivilligt arbejde.

Som tak for jeres støtte vil jeg på støtteforeningens vegne gerne udtrykke en kæmpestor tak til alle jer, som støttet os i vores arbejde og bidraget til at få H.P. Sørensens kunstværk genskabt.

Tankerne om den nye skulptur

Vi havde mange forestillinger om hvordan børnene skulle eller kunne indpasses i nye omgivelser, idet den gamle brønd for længst er fjernet. En ting var bestyrelsen fra starten enige i, at børnene var hovedfigurerne, og at siddestenen skulle udføres af en granitsten, som børnene kunne sidde på.

Heldigvis havde H.P. Sørensens datter Ingrid Nørholm en kopi af de to børn, som hun stillede til rådighed for en afstøbning. Skulpturstøberiet ved Jørn Svendsen i Svendborg udførte opgaven med en afstøbning af kopierne og derefter en støbning i bronze. Vi havde et særdeles godt samarbejde med Jørn, og resultatet er o.k.

Men hvordan skulle vandkarret udformes, og hvad med placeringen? Det skulle vi til at finde ud af.

For at komme videre med denne opgave blev billedhugger Hans Lembrecht Madsen ansat som bestyrelsens kunstneriske konsulent. Dette samarbejde har vi haft stor glæde af. Selvom vi indimellem havde forskellige meninger, så nåede vi alligevel et resultat, som vi har sat en ære i at kunne præsentere for jer.

Til stenhugger Peter Ehlert skal lyde en stor tak for et godt og loyalt samarbejde.

Fra starten af havde vi et ønske til at kunstværket skulle placeres på torvepladsen. Her afprøvede vi forskellige muligheder og kom til det resultat, at en placering ved Damms Gård var at foretrække.

Vi forelagde vores planer for Bo Riis Duun på kommunens planafdelingen, hvor vi fik accept til at gå videre med vores oplæg. Oplægget skulle dog forelægges Damms Gårds bestyrelse, som også anbefalede det.

Kunstværket afsløres

Lars Johanning havde lovet at hjælpe os med opsætningen af kunstværket, men hvem skulle gøre hvad? Bestyrelsens opgave var at fjerne den bestående cirkel med blomster og jord. I den anledning efterlyste jeg to stærke mænd til opgaven.

Jeg blev noget overrasket og tænk, – to stærke mænd Thorkild og Heine var bare gået i gang med arbejdet – så alt gik som planlagt og Lars Johanning kunne gå i gang med opsætningen af kunstværket og reetablering af pikstensbelægningen.

En stor tak til bestyrelsen for et godt og positivt samarbejde, selvom vi indimellem har haft forskellige synspunkter til, hvordan det færdige kunstværk skulle udformes. Men som jeg oplever det, så er vi kommet godt i mål.

Jeg vil bede Thorkild og Heine løfte sløret for H.P. Sørensens kunstværk.

Som et resultat af vores arbejde kan vi nu stå her og nyde dette smukke kunstværk, der er med til at give byen og området et yderligere løft!

Et opslag omkring H.P. Sørensens liv og virke vil blive ophængt i Damms gård.