Patsches hus – Felsted Sogns lokalarkiv

Patsches hus er Felsted sogns lokalarkiv og huser desuden en lokalhistorisk udstilling. Det er åbent ugentligt om onsdagen kl. 14.30-17.00 undtagen i skolernes ferie.

Arkivet har et omfattende lokalhistorisk materiale. Det rummer et dokumentarkiv, omfattende alt fra ejendoms-, person-, forenings-, sogne- og kommunaldokumenter af vidt forskellig karakter. Det indkomne materiale er registreret og arkiveret, så der er mulighed for at finde netop det materiale som du måske søger efter. Et billedarkiv, der delvis kan tilgås på arkiv.dk. Kirkebøger fra 1684, en del kirkeregnskaber, kirkestoleregister, folketællinger, ejendomsregister, avisudklip og naturligvis kortmateriale.

Om Patsches hus

Bygningen er opført i 1827 som et daglejerhus, udstykket på et areal tilhørende Hinrich Nicolai Frees, som tidligere havde købt Hans Petersens bol og lagt jorden ind under hans ejendom på Gråstenvej 10.

Historisk Forening for Felsted Sogn havde tidligere arkiv på 1. sal på rådhuset, men da kommunen manglede mere plads, blev den bedt om at finde andre lokaler.

Huset på Præstegårdsvej 4 var netop blevet sat til salg, og foreningen fandt det velegnet til lokalarkiv og udstilling. Penge havde man ingen af, så hvad gør man. Foreningen nedsatte et udvalg til at komme med forslag til hvordan huset kunne indrettes, erhverves og finansieres.

Medlemmerne startede med at sælge støttebeviser til en værdi af 250 kroner, og i løbet af tre uger fik de solgt for over 60.000 kroner støttebeviser. Desuden fik de tilsagn fra lokale håndværkere i området om levering af materialer og arbejdskraft, så det gav mod på at arbejde videre.

Der blev dannet en bestyrelse som købte huset, hvorefter man gik i gang med ombygningen af tilbygningen som skulle rumme arkivet, alt med hjælp af frivillig arbejdskraft.

Der var meget arbejde der skulle gøres før lokalerne var egnet til arkiv, men endelig oprandt dagen. Lørdag d. 30. oktober 1999 blev huset indviet, hvor borgmester Villy Jakobsen holdt åbningstalen.

Huset er løbenede blev vedligeholdt og forbedret, med en totalrenovering af de fleste rum, der er lagt nyt stråtag på de tre tagflader, alt ved hjælp af frivillig arbejdskraft. Materialerne har man for det meste selv måttet købe og betale af egen kasse.

Patsches hus
Præstegårdsvej 4, Felsted
6200 Aabenraa
mail: patscheshus@patscheshus.dk

 

Tags from the story
, ,