Ren dag

I samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening arrangerer Borgerforeningen hvert år i aprtil Ren Dag i Felsted & Omegn. Voksne og børn møder op i det dejlige forårsvejr og indsamler det afllad, der er blevet smidt i naturen. Efter 2 timers arbejde har man indsamlet ca. 250 kg affald. Det er lige fra papir, plastik, dåser til gamle bildæk og metal.

Efter arbejdet byder Borgerforeningen på sodavand og grillpølser.

Vi sætter stor pris på arrangementet og de frivilliges store indsats. Fordi det betyder meget, at området fremstår pænt. Og i den virkelighed, vi lever i, påhviler den opgave i stadig større omfang frivillige, lokale kræfter. Vi tror også dagen er vigtig, fordi den er med til at skabe løbende opmærksomhed på, hvordan vi holder byen ren.

Skole- og børnehavebørn hjælper også til med oprydningen i tiden op til Ren Dag og lærer på den måde værdien af at holde byen ren.

Tags from the story
,