Felsted Foredragsforening

Felsted Foredragsforening har siden sin stiftelse i 1952 som “Aftenhøjskolen”  afholdt spændende og lærerige foredrag for alle interesserede.

Foreningen afholder hvert år 6-10 foredrag med bredt folkeligt sigte på Damms Gård i Felsted. Den er åben for alle og partipolitisk uafhængig.

Alle foredrag falder i perioden 1. oktober til 1. marts. De starter altid kl. 19.30. Man medbringer selv kaffe/te, brød m.m.

Bliv medlem af foredragsforeningen

Foredragsforeningens foredrag er åbne for alle, men ikke-medlemmer betaler entré. Medlemmer af foreningen behøver derimod kun at betale kontingentet, der giver adgang til alle sæsonens foredrag. Melder man sig ind, kan man blot betale, første gang man møder op.

Foreningen udsender også infortmation per mail eller brev til medlemmer om foreningens aktiviteter, herunder naturligvis det spændende program.

Andre interesserede har også mulighed for at få tilsendt information pr. mail om sæsonens foredragsrække.

Ønsker du yderligere information, kan du skrive til foreningen på karenlundvest@gmail.com

Program for sæsonen 2018-2019

Torsdag, d. 25. oktober   ” Hvorfor får ”den rådne banan” statslige arbejdspladser? ”. Dette spørgsmål stiller antropolog, forfatter og debattør Malene Brandt Winther, Varde. Først var vi ”den rådne banan”. Nu får vi statslige arbejdspladser. Hvad sker der ?. Malene Brandt har bl.a. forsket i landdistrikternes politiske indflydelse.

Torsdag, d. 8. november ”Fortælling om politiets arbejde”. Allan Dalager Clausen, Gråsten, vil tage udgangspunkt i sin vej gennem politiets forskellige afdelinger herunder tiden i København og arbejdet her i Sønderjylland, samt fortælle om politikredsreformen og grænsesituationen fra 2015 og frem til nu.

Torsdag, d. 22. november ”Grænser, regioner, nationalstater og Europa”. Med dansk/tysk baggrund vil tidl. forstander for Højskolen Østersøen Peter Buhrmann, Aabenraa, bl.a. behandle emnerne: grænsen, flertal, mindretal, dansk/ tysk i vores region samt udblik til Europa, hvor nationalstater gør det svært at samarbejde.

Torsdag, d. 6. december ”Fra Nord Kap til Cape Town”. Flemming Ehlert Jørgensen, Haderslev, fortæller om sin drømmerejse på motorcykel fra Haderslev til Nord Kap og derfra gennem Europa og langs den Vest-afrikanske kyst til Cape Town. En spændende tur på 50.000 km fyldt med overraskelser og besværligheder.

Torsdag, d. 10. januar “Region Syddanmark og Danske Regioner”.

Stephanie Lose, Esbjerg, der både er formand for Region Syddanmark og Danske Regioner vil fortælle om sit syn på regionernes berettigelse og hvilke aktuelle tiltag der arbejdes med i Region Syddanmark.

Torsdag, d. 24. januar “I marsk og skov”. Fotograf Carl C. Christiansen, Tønder har stor interesse for naturen og har fotograferet og filmet igennem 50 år. Vi får præsenteret hans seneste naturfilm med flotte optagelser af dyre- og fuglelivet i marsk og skov.

Torsdag, d. 7. februar ”Fra bogen Knacker til filmen I krig og kærlighed”. Filmen er inspireret af romanen Knacker, og forfatter Karsten Skov vil i dette foredrag fortælle om tilblivelsen af romanen samt fortælle om filmen ”I krig og kærlighed” og hans rolle i forbindelse med filmprojektet. Filmen har premiere i efteråret 2018, i hundredåret for 1. verdenskrigs afslutning.

Torsdag, d. 21. februar ”Fokus på etikken i DR”. Journalist og etikchef ved DR, Inger Bach, Ny Skovbøl, vil fortælle om arbejdet med etikken i DR og samtidig give et billede af udfordringerne i Danmarks største medievirksomhed.

NB: Det er sæsonens sidste møde hvor Felsted Foredragsforening også afholder generalforsamling.

Bestyrelsen

Formand: Karen Lund, tlf. 29921322
karenlundvest@gmail.com

Næstformand: Torkild T. Todsen, tlf. 40336206
ttt@baer.dk

Sekretær: Ruth Sahl, tlf. 22331090
sahl@post.opasia.dk

Kasserer: Kay Abrahamsen, tlf. 23492881
kay.abrahamsen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem: Tove Hissel, tlf. 74685279
hissel@bbsyd.dk

 Suppleant: Ulla Nielsen, tlf. 61270937
ullaleif@privat.dk

Kontakt

Tags from the story
, ,