Felsted Foredragsforening

Felsted Foredragsforening har siden sin stiftelse i 1952 som “Aftenhøjskolen”  afholdt spændende og lærerige foredrag for alle interesserede.

Foreningen afholder hvert år 6-10 foredrag med bredt folkeligt sigte på Damms Gård i Felsted. Den er åben for alle og partipolitisk uafhængig.

Alle foredrag falder i perioden 1. oktober til 1. marts. De starter altid kl. 19.30. Man medbringer selv kaffe/te, brød m.m.

Bliv medlem af foredragsforeningen

Foredragsforeningens foredrag er åbne for alle, men ikke-medlemmer betaler entré. Medlemmer af foreningen behøver derimod kun at betale kontingentet, der giver adgang til alle sæsonens foredrag. Melder man sig ind, kan man blot betale, første gang man møder op.

Foreningen udsender også infortmation per mail eller brev til medlemmer om foreningens aktiviteter, herunder naturligvis det spændende program.

Andre interesserede har også mulighed for at få tilsendt information pr. mail om sæsonens foredragsrække.

Ønsker du yderligere information, kan du skrive til foreningen på karenlundvest@gmail.com

 

Program 2018-19

Programmet for vinteren 2018 – 19 er under udarbejdelse og vil senere komme på denne side.

Datoerne for sæson 2018 – 19 er fastlagt til:

torsdag, den 25. oktober
torsdag, den 8. november
torsdag, den 22. november
torsdag, den 6. december

torsdag, den 10. januar
torsdag, den 24. januar
torsdag, den 7. februar
torsdag, den 21. februar. Denne aften afholdes der også generalforsamling.

Bestyrelsen

Formand: Karen Lund, tlf. 29921322
karenlundvest@gmail.com

Næstformand: Torkild T. Todsen, tlf. 40336206
ttt@baer.dk

Sekretær: Ruth Sahl, tlf. 22331090
sahl@post.opasia.dk

Kasserer: Kay Abrahamsen, tlf. 23492881
kay.abrahamsen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem: Tove Hissel, tlf. 74685279
hissel@bbsyd.dk

 Suppleant: Ulla Nielsen, tlf. 61270937
ullaleif@privat.dk

Kontakt

Tags from the story
, ,