Formand og bestyrelse

Felstedegnens Borgerforening varetager Felstedegnens interesser og samarbejder med lokale foreninger og enkeltpersoner samt beslutningstagere og forvaltning på kommunalt niveau om at skabe de bedst mulige betingelser for fastholdelse og udvikling af de kvaliteter, der præger vores egn.

Borgerforeningen er anerkendt af Aabenraa kommune som lokalråd for området. Borgerforeningen er tillige repræsenteret i Aabenraa kommunes landsbyråd. Vi er altså bindeleddet mellem de lokale fællesskaber og storkommunen.

Foreningen ledes i det daglige af formand og bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling, hvor alle har medlemmer har stemmeret. Det er generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, og det er her kursen udstikkes for Borgerforeningen.

Bestyrelsen 2024

Formand
Dennis Janischefska Jørgensen
Velkær 17, Gl. Skovbøl
6200 Aabenraa
formand@felstedegnen.dk

Næstformand
Klaus Stilling Jeppesen
Bøgevang 26, Felsted
6200 Aabenraa
naestformand@felstedegnen.dk

Kasserer
Ditte Petersen,
Tumbølbygade 8, Tumbøl
kasserer@felstedegnen.dk

Sekretær
Marc Ulrich Christensen
Havretoften 17, Felsted
6200 Aabenraa
sekretaer@felstedegnen.dk

Bestyrelsesmedlem,
Rasmus Andresen
Havretoften 10, Felsted
6200 Aabenraa

rasmusandresen78@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem,
Lars Svenson
Strandgade 20
6200 Aabenraa
Lhsv@aabenraa.dk

Suppleant, forefaldende opgaver
Rasmus Vaarbjerg,
Kandrupvej 8
6200 Aabenraa

Suppleant, forefaldende opgaver
Nanna Hoffmann Jensen
Møgelmosevej 3
6200 Aabenraa

Revisor
Asta Anneken Nielsen
Rydevænget 129, 1. tv.
8210 Århus N

Revisorsuppleant
Joan Janischefska Jørgensen
Velkær 17, Gl. Skovbøl
6200 Aabenraa