Formand og bestyrelse

Bestyrelsen i 2018
Felstedegnens Borgerforening varetager Felstedegnens interesser og samarbejder med lokale foreninger og enkeltpersoner samt beslutningstagere og forvaltning på kommunalt niveau om at skabe de bedst mulige betingelser for fastholdelse og udvikling af de kvaliteter, der præger vores egn.

Borgerforeningen er anerkendt af Aabenraa kommune som lokalråd for området. Borgerforeningen er tillige repræsenteret i Aabenraa kommunes landsbyråd. Vi er altså bindeleddet mellem de lokale fællesskaber og storkommunen.

Foreningen ledes i det daglige af formand og bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling, hvor alle har medlemmer har stemmeret. Det er generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, og det er her kursen udstikkes for Borgerforeningen.

Bestyrelsen 2018

Formand
Knud Petersen
Gråstenvej 38, Felsted
6200 Aabenraa
Tlf. 31456142 (hverdage efter kl. 15:30)
knud@felsted-radio.dk

Næstformand
Jens K. Jensen
Østergade 2, Felsted
6200 Aabenraa
Tlf. 20487909
jens-k-jensen@mail.dk

Kasserer
Theo Brand
Højtoften 20, Felsted
6200 Aabenraa
Tlf. 23276040
annatheobrand@gmail.com

Sekretær
Petra Abel Hansen
Gråstenvej 13, Felsted
6200 Aabenraa
Tlf. 30891507
peabelhansen@gmail.com

Bestyrelses medlem, Særlige opgaver
Heinrich Jochimsen
Blæsbjervej Tumbøl
6200 Aabenraa
Tlf.20270887
hj@maskincenter-felsted.dk

Suppleant, forefaldende opgaver
Janet Jensen Petersen
Gråstenvej 38, Felsted
6200 Aabenra
Tlf. 31346066
janet@felsted-radio.dk

Suppleant, forefaldende opgaver
Christian Skov
Østergade 24, Felsted
6200 Aabenraa
tlf. 28844490
chr_h_skov@hotmail.com

Revisor
Jens Zachariassen
Vestermarken 3, Felsted
6200 Aabenraa

Revisorsuppleant
Hans Jørgen Nissen
Gråstenvej 35, Felsted
6200 Aabenra