Formand og bestyrelse

Felstedegnens Borgerforening varetager Felstedegnens interesser og samarbejder med lokale foreninger og enkeltpersoner samt beslutningstagere og forvaltning på kommunalt niveau om at skabe de bedst mulige betingelser for fastholdelse og udvikling af de kvaliteter, der præger vores egn.

Borgerforeningen er anerkendt af Aabenraa kommune som lokalråd for området. Borgerforeningen er tillige repræsenteret i Aabenraa kommunes landsbyråd. Vi er altså bindeleddet mellem de lokale fællesskaber og storkommunen.

Foreningen ledes i det daglige af formand og bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling, hvor alle har medlemmer har stemmeret. Det er generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, og det er her kursen udstikkes for Borgerforeningen.

Bestyrelsen 2022

Formand
Dennis Janischefska Jørgensen
Velkær 17, Gl. Skovbøl
6200 Aabenraa
formand@felstedegnen.dk

Næstformand
Rasmus Andresen
Havretoften 10, Felsted
6200 Aabenraa
naestformand@felstedegnen.dk

Kasserer
Ingrid Hansen
Hasselkær 30, Felsted
6200 Aabenraa
kasserer@felstedegnen.dk

Sekretær
Marc Ulrich Christensen
Havretoften 17, Felsted
6200 Aabenraa
sekretaer@felstedegnen.dk

Bestyrelsesmedlem, redaktør felstedegnen.dk
Christian Egander Skov
Østergade 24, Felsted
6200 Aabenraa
ces@felstedegnen.dk

Bestyrelsesmedlem,
Klaus Stilling Jeppesen
Bøgevang 26, Felsted
6200 Aabenraa
ksj@felstedegnen.dk

Suppleant, forefaldende opgaver
Bo Petersen,
Tumbølbygade 8, Tumbøl
6200 Aabenraa

Suppleant, forefaldende opgaver
Jens Leonhard
Møllevej 3 Felsted
6200 Aabenraa

Revisor
Jens Zachariassen
Vestermarken 3, Felsted
6200 Aabenraa

Revisorsuppleant
Hans Jørgen Nissen
Gråstenvej 35, Felsted
6200 Aabenra