Årets Felstedborger

Hvert af de seneste år har Felsted Borgerforening udnævnt Årets Felstedborger.

Prisen gives til en person som bor i Felsted Sogn (eller har boet der), og som har haft en særlig betydning for Felsted i det forgangene år eller over en årrække. Siddende bestyrelses medlemmer i borgerforeningen kan ikke nomineres.

Borgerforeningen indkalder kandidatforslag fra borgerne i sognet.

Bestyrelsen udpeger derefter årets prismodtager blandt kandidatforslagene.

Som noget nyt kan der også udnævnes en Æresborger i Felsted. Det er en person som har igennem tiden gjort noget særligt for Felsted .

Årets felstedborger 2019: Randi Aaskov Ebsen & Hans Henning Johansen Wind er Årets Felstedborgere 2019

Randi Aaskov Ebsen & Hans Henning Johansen Wind

Formand Knud Petersen sagde til generalforsamlingen:

“Vi er nu kommet til afsløringen af ”Årets Felstedborger 2019” eller rettere ”Borgere”. Sidste år var det jo ”Felsted Ugens Venner”, der fik den ærefulde titel, så det var også i flertal.

Der har været mange gode nominerede til Årets Felstedborger og selvom den man har nomineret ikke udnævnes i aften er man velkommen til at nominere vedkommende igen til næste år. Om en af dette ”Årets Felstedborger 2019” skrives det bl.a. at hun har udrettet en masse gode ting, har været primus motor ved Fællesspisningerne hver måned i Felsted Forsamlingslokaler, går i front ved gåture og er også besøgsven på Bovrup Plejehjem.

Husbonden er ikke desto mindre også primus motor i bl.a. Sammenholdsgruppen, hvor han med hård, men kærlig hånd har styret slagets gang gennem snart tre år. En kassedifference kan ikke accepteres, hver en øre skal stemme i regnskabet. Han har ligeledes tidligere været en del af bestyrelsen i Felstedegnens Borgerforening og har været med til at sætte mange ting i gang for byens ve og vel. Sammen har de også hjulpet nye udenlandske borgere her i Felsted til rette.

Desværre flytter Randi og Henning fra Felsted til storbyen nu. Vi kommer virkelig til at savne jer her i Felsted og håber at I i ny og næ finder vej hertil.”


Årets Felstedborger 2018: Felstedugens Venner

På generalforsamlingen i Felstedegnens Borgerforening blev Felstedugens Venner, der står bag Felsteds store årlige byfest, hædret for deres lange uegennyttige indsats med titlen som årets felstedborger. En af indstillingerne lød

”Der er da ingen tvivl Felstedugens venner må da været årets felsted borger. Mage til stort engagement og frivillige timer skal man lede længe efter.

De gør et kæmpe arbejde for at samle penge ind til byens foreninger. De lægger mange timers arbejde i xxxxxxxxx og diverse andre arrangementer. Alt dette for at Felsted kan mødes til Feltedugen.”

En anden lød

En anden skriver:

” Uden dem var der ingen fest og ballade i uge 35…de lægger et kæmpe arbejde i det arrangement og booker deres EGEN ferie sådan at de kan være på 100 % den uge…”

 


Årets Felstedborger 2017: Karim Niazi

På Felstedegnens Borgerforeningens generalforsamling den 7.3. 2018 blev Spar-købmand Karim Niazi udnævnt til Årets Felstedborger 2017. Udnævnelsen kom, efter at Karim Niazi for et år siden blev byens Købmand. I det år, der er gået har han formået at skabe en positiv udvikling i butikken og har støttet op om civilsamfundet i Felsted samt byens foreningsliv.

En indstilling lød:

Jeg ønsker hermed at indstille Spar købmand Karim til årets Felsted borger. Karim har i den periode han har haft ansvaret for Spar butikken formået at få godt gang i handelen igen efter en del sløve år. Han har bl.a. set der var brug for:

  • Optimeringer af delikatessen.
  • Optimeringer af bagerafdelingen.

Derudover er der følgende positive punkter at nævne:

  • Karim er selv meget synlig i butikken. Kan være med f.eks. opfyldning, eller springer kort til kassen når der er behov for det. Og så hilser han altid når man møder ham i butikken.
  • Karim er meget hjælpsom i forbindelse med fremskaffelse af varer til den månedlige fællesspisning i borgerforeningen.
  • Karim er altid frisk på en hurtig bemærkning når situationen er til det.

Jeg er glad for alle Felstedborgerne, som har taget rigtig godt imod mig. Her støtter man lokalt, man hjælper lokalt, og man er der for hinanden her i byen

Indstillingen nævner også, at Karim giver “troen på at der vil være en Spar butik i Felsted også i fremtiden. Karim er derfor en værdig kandidat til Årets Felsted borger.”

En anden indstiller skriver bl.a.:

“Det er altid en fornøjelse at møde SPARs nye chef i Felsted KARIM NIAZI. Han er både i godt humør og hjælpsom, selv om man forstyrrer ham i arbejdet.

Er man i tvivl om noget, får man en forklaring, og leder man efter noget, viser han, hvor varen er. Der er en go stemning i butikken. Ja, selv om Karim Niazi skal passe sin butik, havde han dog under Felstedugens Revy tid til at vise byens borgere, at hans butik ikke kun er stor. Den er MEGA stor. Karim og hans personale var spontant med til at give 10 % af en søndags omsætning til at genskaffe en hjertestarter ved Damms Gård. Akutgruppen siger mange tak.”

Karim Niazi har til JydskeVeskysten udtalt:

“Jeg er glad for alle Felstedborgerne, som har taget rigtig godt imod mig. Her støtter man lokalt, man hjælper lokalt, og man er der for hinanden her i byen. Der sker mange aktiviteter i forhold til, hvor jeg kommer fra, og hvor jeg har arbejdet tidligere. Dem står vi fælles om, og jeg håber, at vi også fremadrettet vil hjælpe hinanden, bakke op og støtte lokalt, siger Karim Niazi.”


Årets Felstedborger 2016: Rie Christiansen og Gitte Hansen

På Felstedegnens Borgerforeningens generalforsamling blev de nominerede Rie Christiansen og Gitte Hansen indstillet til prisen som “Årets Felstedborger 2016” med deres “Nørkleklub”

 Opslag fra facebook d. 18. september 2014

Da vi er så heldige her i Felsted at have fået et fantastisk medborgerhus Damms Gård, synes vi også det skal bruges til noget fornuftigt. Derfor har vi reserveret stuen hver torsdag kl. 19.00 – 22.00 og vi håber, at i har lyst til at komme og nørkle sammen med os. Du er velkommen, uanset om du strikker, hækler, broderer eller laver andet håndarbejde – – også dig, som går rundt med en “rulle garn i maven”, men aldrig er kommet i gang, har nu chancen for at få hjælp i uformelle rammer. Formålet er, at vi kan udveksle erfaringer, hjælpe hinanden, udveksle ideer, få kreeret nogle fede ting og få nogle hyggelige timer sammen i løbet af vinteren. (8 likes og 2 kommentarer)

Det viste sig at blive en kæmpe succes. Vi er nu startet på fjerde sæson og stadig med tilslutning. Vi er en flok damer i alle aldre, som hygger os hver torsdag med strikkepinde, hæklenåle mm. , samt snakketøj. En ko har også sneget sig ind i selskabet og den fodrer deltagerne hver gang med ti kroner. Pengene går til kaffe, samt jule-, påske- og afslutningsfest, som Gitte og Rie arrangerer.


Årets Felstedborger 2015: Elise & Thorbjørn Larsen

Elise og Thorbjørn Larsen indstilles hermed til prisen som Årets Felstedborger 2015.

De tog fat med det samme, da vi fik Damms Gård.

Første tirsdag formiddag i hver måned arrangerer de morgensang i Rejsestalden i Damms Gård. Her samler de mere end 50 personer, som glæder sig over at synge sammen.

Elise og Thorbjørn sørger for at booke lokalet, de har hver gang en aftale med en pianist, som sammen med Thorbjørn på violinen akkompagnerer. Thorbjørn fortæller om de enkelte sange. Elise sørger for en lille blomst på klaveret. Sammen har de fundet et skønsomt udvalg af sange fra Højskolesangbogen, der passer til årstiden. Hver gang lærer vi nye sange. Man synger en halv time, derefter er der kaffepause med medbragt kaffe el. lign., og så synger man igen i en halv time. Det er gratis at deltage. Der er ingen tilmelding. Man kommer bare med sin kaffe og sætter sig på en ledig stol og synger af hjertens lyst sammen med alle de andre.

Elise og Thorbjørns glæde og engagement smitter, så der kommer flere og flere til arrangementerne. Vi ser folk fra f.eks. Aabenraa og Kliplev. Når klokken er elleve, går vi glade og opløftede derfra, nynner måske på den sidste sang.

Elise og Thorbjørn skaber glæde hos mange med dette gode initiativ, og samtidig glæder vi os over at være i den flotte rejsestald i Damms Gård.

Et arrangement, som giver Felsted et godt ry og positiv omtale.


Årets Felstedborger 2014: Akutgruppen

“Akutgruppen” består af: Dres Hoffmann, Line G. Ruwald, Theo Brand, Finn Knudsen, Kim Berger, Henning Asmussen, Svend Åge Boll, Michael Fogt, Torben Hansen og Henrik Neumann. 

De frivillige akuthjælpere rykker ud til alle 112 opkald i Felsted og Bovrup / Varnæs sogn med en første hjælps kuffert og en hjertestarter. Ved næsten udkald nåede de frivillige 5 til 6 minutter tidligere frem til patienten end ambulancen. En hjertepatient uden behandling mister 10 % af førligheden for hvert minut. Hver sekund tæller. Felsted akutgruppe blev lanceret den 1. marts 2014, og i løbet af det første år har de været 97 gange i indsats. De frivillige står til rådighed og rykker ud 24 timer i døgnet.

Med opbakning fra Aabenraa kommunes politikerne sørger Beredskabet for ajourføring af uddannelse for de frivillige og kommer med gode råd og vejledninger.

Region Syd har det overordnede ansvar for ordningen. Lige nu er Regionen ved at udvikle et nyt alameringssystem som skal afprøves i løbet af sommeren på Langeland og i Felsted. Her er det smart phones med indbygget GPS der kan være med til at forkorte responstiden yderligere.


Årets Felstedborger 2013: Flaggruppen

Siden 1999 har Felstedegnens borgerforening udnævnt “Årets Felstedborger”, dog med undtagelse af 2003 hvor man ikke kunne pege på en person eller en gruppe. I 2011 og 2012 var der yderligere plads til at udnævne en “Æresborger i Felsted”.

Traditionen tro har vi igen bedt borgerne i Felsted egnen om at nominere “Årets Felstedborger” og der kom en del indstillinger. Bestyrelsen blev enige om at indstille “Flaggruppen” til årets hæderspris.

 En indstiller skriver: Jeg synes at de frivillige som hejser Dannebroget på alle Offentlige flagdage på Bygbjerg i Felsted bør hædres med titlen “Årets Felstedborger”. De går tro tidligt om morgenen op på Bygbjerg, hejser flaget og stryge det om aftenen og det selv om det regner, sner eller stormer. Det er altid en fornøjelse at vende hjem til Felsted og allerede på lang afstand kunne se Dannebroget blafre lystig på Bygbjerg. Det giver varme og en samhørighed i vores lille landsby Felsted. Jeg håber i vil forsætte fremover og bevare traditionen, at vi her i Felsted markerer de Danske traditioner ved at sende Dannebroget til vejrs på alle officielle flagdage.

Jeg har været inde og se hvor mange officielle flagdage vi har i Danmark. Ifølge Justits Ministeriet har vi 18 officielle flagdage. Herunder den 9. april, hvor man flager på halv indtil kl. 12.00 og derefter på hel. Den frivillig som har tjansen denne dag skal bestige Bygbjerget 6 gange samme dag (stor respekt). I april er der mange mærkedage – Dronningens fødselsdag den 16. april og påskeugen. Jeg tænker også på den frivillig som tager op på Nytårsdag og hejser flaget – mange har ikke set det inden den bliver strøget om aftenen.


Årets Felstedborger 2012: Hans Henrik Karlsson (Hansi)

I vinteren og foråret 2012 var Felsted slemt i knibe, for byen manglede sin købmand. Super Spar var lukket uden varsel. Det gjorde ondt på byen, og der var tydeligt mindre liv og aktivitet i bymidten og dens butikker.

Felsted var pludselig blevet mindre attraktiv at bo i og at flytte til. Mange, især ældre, fik problemer med at få fat i deres dagligvarer.

Derfor var det en stor glæde for byen, at en initiativrig og erfaren købmand lavede en aftale med Sparkæden om at blive butiks bestyrer i forretningen, så den kunne starte igen.

Købmanden, Hans Henrik Karlsson (“Hansi”) var allerede godt kendt i byen som bI. a. musiker og som aktiv i forskellige foreninger.

Butikken ser ud til at trives pænt nu, og der er kommet styr på tingene. Personalet betjener kunderne venligt, hjælpsomt og professionelt. Købmanden har allerede taget flere nye initiativer der skaber aktivitet og får kunderne ind i butikken. Folk i Felsted føler igen, at deres købmand kender dem og ønsker at yde en god service.

En anden nomering:

“Det er bare det bedste der er sket for byen i 2012. Super Spar blev genåbnet . Hvad skulle vi dog have gjort uden den butik. “Hansi er en ildsjæl, og vil absolut gøre noget for vores lokalsamfund. Han er en glad og smilende person, meget venlig overfor kunderne, det være sig både de “gamle” de unge og børnene. Han har en smilende latter og et utrolig godt humør som smitter af på hans nu glade personale.

Hansi har fået ansat nogle meget søde og rare unge mennesker, som yder en betjening over for kunderne, vi kun kan være tilfredse med.

Han har prøvet med nogle nye tiltag for os og for byen, det være sig de 2 aftener, hvor han har inviteret på aftensmad, og efterfølgende handel med 20 rabat. Det kunne jo f.eks. hedde “Felsted By Night”. Det er da noget der vil noget. Der har de 2 aftener været stor opbakning fra lokalsamfundet. At børnene mødte julemanden i 2012 og fik godteposer, var Hansi også med til at arrangere sammen med byens forretningsdrivende.

Efter sigende har dette også været en stor succes. Sidste nye tiltag er butikkens SMS tilbud – genial ide.

Felstedegnens Borgerforeningens bestyrelse tilslutter sig denne indstilling af Hans Henrik Karlsson og ønsker tillykke med denne ærefulde udnævnelse.”


Årets Felstedborger 2011: Malene Fredslund Iwersen

Malene blev Årets Felstedborger 2011

Den nye butik med børnetøj i Felsted, der åbnede sommeren 2011, har vakt glæde i byen. Det blev afgørende, da Årets Felstedborger 2011, skulle findes. Derfor fik Malene Fredslund Iwersen overrakt denne hæderspris ved starten af Felsted Familie Banko. Og det udløste spontane klapsalver fra salen.

 Der var kommet 7 forslag fra borgerne i byen til hvem der skulle have prisen dette år. Komiteen der udvælger, havde også lyst til at give prisen til en fra de fem nye idrætsklubber i byen i 2011, for de har haft stor betydning. ”De er udtryk for aktivitet, sundhed og optimisme i byen. Det fortjener de stor anerkendelse for. Og prisen gives jo til en, som i 2011 har haft en særlig betydning for byen”, sagde formanden for borgerforeningen, Troels Olesen.

Valget faldt på Malene, og formanden begrundede det med ”at det sender et meget glædeligt signal om at Felsted er et godt sted at placere sig med en butik der henvender sig til kunder fra et større område. For vi ligger midt i den tættest befolkede del af Sønderjylland. Åbningen af den nye butik styrker tiltroen til mulighederne i Felsted”.

Og han sluttede: ”Din butik er et friskt og godt initiativ med rigtig gode perspektiver for Felsted. Det er også dejligt at se et ungt menneske løbe en risiko midt i en krisetid, realisere sin drøm og knokle på med dobbelt arbejde og godt humør. Tillykke med hædersprisen, Malene!”

Så fik Malene diplom, blomster, chokolade – og endnu en gang klapsalver fra salen, mens blitzlysene blinkede.


Årets Felstedborger 2010: Bestyrelsen for Felsted forsamlingslokaler

Årets Felsted-borger har 18 flittige hænder

Kåring: Bestyrelsen for Felsted Forsamlingslokaler fik i går hæderstitlen »Årets Felstedborger«. Det er første gang flere får titlen på en gang. FELSTED: For nylig ændrede Felsted Borgerforening lidt på reglerne om, hvem der kunne blive Årets Felstedborger. Før var der kun én person, der kunne få prisen ad gangen, men nu kan det også være en samarbejdende gruppe eller en bestyrelse.

 Derfor havde mange nok luret, hvad der var under opsejling, da bestyrelsen for Felsted Forsamlingslokaler i går eftermiddag blev udnævnt til Årets Felstedborger anno 2010.

 Bestyrelsen består af ikke mindre end ni flittige Felsted-folk og syv af dem var mødt frem til årets familiebanko i Felstedhallen, hvor prisen traditionen tro blev uddelt.

 De fik rosende ord fra Troels Olesen, et fint diplom til at hænge på væggen, samt chokolade og rødvin til fælles hygge.

 – Vi hører fra nabobyer, hvor de driver forsamlingshuse på andre måder, at de jævnligt må ud og finde en ny bestyrer, for den gamle er kørt træt. Vores model med en bestyrelse, der selv driver lokalerne, gør, at det er muligt at lave en glidende udskiftning, pointerede borgerforeningens formand, Troels Olesen.

Jeg vil gerne opfordre alle, der kan, til at gå ind i bestyrelsen, når lejligheden byder sig, så vi fremover kan sikre, at vi har et godt samlingssted, tilføjede han.

 De nuværende medlemmer af bestyrelsen for Felsted Forsamlingslokaler er Inge Friis, Nina Jensen, Håkon Petersen, Karin Hansen, Karin Jørgensen, Inga Jørgensen, Sigrid Skau, Tove Asmussen og Tage Mikkelsen.


Årets Felstedborger 2009: Jørn Rasmussen

Det hyggelige Felsted Familie Banko startede med udnævnelsen af ”Årets Felstedborger2009”, og de mange mennesker i Felstedhallen var spændt på hvem det blev i år.

 ”Det er en person som mange i Felsted kender godt igennem en årrække. Det er en aktiv person som især er kendt for sit virke indenfor fritids- og idrætslivet”, begyndte Felsted Borgerforenings formand, Troels Olesen.

”Han er en dygtig organisator med overblik, og han holder styr på tingene både papirarbejdet og de praktiske ting. Han interesserer sig for sit lokalsamfund og gør en indsats flere steder i foreningslivet. Sådan fylder han en vigtig plads i Felsteds liv.” 

”Han har i en årrække været fodboldtræner i Felsted Idræts Forening, både for børn, unge og voksne og samtidig været hovedkraften i foreningen. Han har været aktiv i organisationsarbejde i et større område, og han er blevet anerkendt for det. Han har i nogle år også været aktiv i Felsted Ugens Venner”.

 Og formanden fortsatte: ”Ja, nu ved næsten alle her nok at det er Jørn Rasmussen, som om lidt får overrakt hædersprisen. Jørn, i en del år har jeg kendt dig som den stabile repræsentant for FIF. Da Sundhedsgruppen i efteråret samlede en række foreninger til en snak om hvad vi har brug for af nye tiltag her, var du klar i mælet og tilbød nye aktiviteter, bl.a. en ny løbeklub. Den starter du op, når vi Fastelavnslørdag har masser af aktiviteter her i hallen.”

Så kaldte formanden Jørn frem og overrakte ham Felstedborger-diplomet samt lidt naturalier i tilgift. Derefter rullede klapsalverne fra salen, og Jørn fik mange lykønskningshåndtryk.


Årets Felstedborger 2008: Holger Rerup

Felsted Borgerforening har udnævnt ”Årets Felstedborger 2008”. Valget faldt denne gang på Holger Rerup. Og det udløste klapsalver i Felstedhallen, hvor rigtig mange mennesker var samlet og hyggede sig ved det årlige Felsted Familie Banko.

Før overrækkelsen sagde borgerforeningens formand: ”Holger, du fylder en stor plads i Felsted, vist større end du selv tænker på, og du er med til at gøre det godt at bo her. Du er en usædvanlig 80-årig – altid venlig, aktiv, positiv, hjælpsom og meget respekteret.”

Der var fuld enighed i udvælgelseskomiteen. Den lagde vægt på Holger Rerups lange arbejdsliv i byen og omegnen, pligtopfyldende, hjælpsomt og dygtigt. Holger har lune og et menneskeligt overskud som giver tryghed og en positiv stemning. Han har stor praktisk sans og en evne til at få både dagligdagen og selv komplicerede ting til at lykkes. Det foregår stille og roligt, uden de store armsving eller megen snak.

I 2008 har mange mennesker haft glæde af hans hjælp. Bl.a. har Historisk Forening for Felsted sogn nydt godt af hans indsats, så ”Patsches Hus” fremtræder velholdt og i orden. Han har gennem de to seneste valgperioder været valgt til Ældrerådet, nu i Aabenraa kommune.

Holger Rerup fik overrakt et diplom og lidt god vin og chokolade til at fejre udnævnelsen med

Årets Felstedborger 2008, Holger Rerup, ses har sammen med Borgerforeningens formand, Troels Olesen, som overrakte prisen.


Årets Felstedborger 2007: Torben Brand

Felsted Familie Banko søndag eftermiddag, d. 2. marts, startede med overrækkelsen af hæderprisen ”Årets Felstedborger 2007”.

Borgerforeningens formand fortalte først om begrundelsen for at give prisen til Torben Brand.

 Den der foreslog Torben Brand, understregede at Torben er opvokset i Felsted og har stået i lære i Felsted som elektriker. Efter at have været ude i den større verden vendte han heldigvis tilbage og startede i sommeren 2001 sin el-virksomhed. Virksomheden voksede meget hurtigt. En flytning blev nødvendig, og nu udvider han igen. Han er nu 32 år, og han har 56 ansatte i sin virksomhed, hvis biler ses overalt rundt i et stort område.

Felsted skal skønne på sine gode håndværkere og handlende. Det er ingen selvfølge i landsbyerne i en tid med hård konkurrence og centraliseringer.

Det er baggrunden for at den nedsatte komite blandt de indkomne forslag udpegede Torben Brand til ”Årets Felstedborger 2007”.

 Og borgerforeningens formand, Troels Olesen, fortsatte henvendt til Torben:

”Med denne hæderspris vil Felsted gerne sige dig tak for det liv du skaber i Felstedområdet. Du gør Felsted mere spændende at bo i og er med til at løfte vores omdømme. Der er stor respekt omkring den kæmpeindsats du gør, og de flotte resultater du har nået. Vi glæder os over den inspiration der breder sig omkring dit virke!”

 Derefter fik Torben Brand sit diplom overrakt.

Og med diplomet fulgte en håndfuld Felstedlogo-mærker til bilerne og ”en buket påskeblomster plukket i en ølhave” til at fejre hæderen med.

 Torben takkede for hæderen og lovede at arbejde energisk på at sikre mange arbejdspladser i området. De små 200 fremmødte viste deres tilfredshed med udnævnelsen med klapsalver.

Og så kunne bankospillet med de mange gode gevinster gå i gang.


Årets Felstedborger 2006: Kaj Paulsen

Felsted Familie Banko d. 4. februar 2006 startede med en velkomst ved borgerforeningens formand Troels Olesen. Han bød særligt velkommen til borgmester Tove Larsen, som skulle overrække hædersprisen ”Årets Felstedborger 2006” (og som blev og spillede hele spillet med og hyggede sig sammen med de 225 andre).

 I sit oplæg til overrækkelsen sagde formanden bl.a.:

Den der om lidt får overrakt prisen som ”Årets Felstedborger 2006” er et menneske,

– som har boet i Felsted i mange år,

– hvis tanker ofte har kredset om udvikling og aktivitet i Felsted,

– som sjældent har sat sit lys under en skæppe, og måske derfor ikke altid har været i kridthuset hos alle i Felsted,

– som i de seneste år er gået aktivt på banen i Felsted igen

og som med iderigdom, mod og energi har udrettet meget for byen!

Derefter afslørede formanden hvem det var, nemlig Kai Paulsen!

 Derefter fik Borgmester Tove Larsen ordet, som gav denne motivering for at give hædersprisen ”Årets Felstedborger 2006” til Kai Paulsen:

 ”Den der har foreslået Kai skriver bl. a. sådan:

”Kai er værdig til at bære titlen ”Årets Felstedborger 2006”.

Han er altid hjælpsom, specielt over for ældre.

Der er mange Felstedborgere, der har nydt godt af at kunne indkvartere deres gæster i hans Bed & Breakfast- værelser. Efter han blev valgt ind i det nye menighedsråd, har han bl.a. været med til at arrangere koncerter og foredrag i kirken og forsamlingshuset, trods alvorlig sygdom i hjemmet.

 Den komite der har udvalgt Kai har også lagt vægt på at han især i 2006 har stået i spidsen for en række arrangementer som har samlet rigtig mange Felstedborgere til gode oplevelser sammen. Han har vist at Felsted ikke er for lille til at der kan komme store navne til byen.

Arrangementerne har udnyttet det smukke, gamle kirkerum til en stribe kulturelle aktiviteter, hvorved mange er blevet vænnet til at komme der, også når det ikke er jul eller konfirmation. Arrangementerne er blevet bemærket også andre steder, og de har trukket ganske mange til.

Sådan har Kai sat Felsted på landkortet på en ny måde, og øget Felsteds selvbevidsthed.

 Kai, derfor overrækker jeg dig nu hædersprisen ”Årets Felstedborger 2006” som byens tak og anerkendelse!” sluttede Tove Larsen.


Årets Felstedborger 2005: Viggo Hvid

Søndag den 5. februar udnævnte Felsted Borgerforening “Årets Felstedborger 2005” ved starten af Felsted Familie Banko.

Der var ca. 230 mennesker til stede i Felstedhallen, og de fulgte spændte med i hvem der fik prisen i år.

De der havde foreslået Viggo, havde i deres begrundelser bl.a. skrevet: “På trods af sit handicap er Viggo altid glad, når han kører sine daglige runder i sin kørestol. Alle hilser på ham. Børnene venter på hans trutten og hilsen. Han har en venlighed der smitter af på alle, uanset om der er solskin eller regnvejr. Det er så livsbekræftende at møde ham. Han skaber smil og glæde hvor han kommer frem, både hos børn og voksne. Det er så dejligt at se ham holde foran folks vinduer og dytte for at de skal komme og hilse på. Han er noget af det mest positive i Felsted! Derfor fortjener han den ærefulde titel.”

 Inden prisoverækkelsen fortalte formanden, Troels Olesen, lidt mere om Viggo: Hand fyldte 67 år i august 2005. Fra 1992 boede han i Bovrup, og siden Mejerihaven i Felsted startede har han boet der. Viggo følger omhyggeligt med i TV-aviserne. Han har styr på vejrudsigterne, og han ved nøje, hvem han vil stemme på til valgene.

Han har lige været på den årlige ferietur til Marokko sammen med gamle og nye bofæller. For nylig mødte jeg Viggo i tusmørket midt på vejen, hvor han sad fordybet i at se på månen. I en samtale forstår Viggo udmærket, hvad man siger, men han udtrykker sig mest ved at pege og med mimik. Viggo er et festmenneske, vellidt og altid glad.

 Lige før viggo fik overrakt sit diplom og chokolade, sagde formanden nogle formanende ord: “Vi i Felsted vil så nødigt at en bil kører på dig, for vi vil beholde dig. Så kør inde ved siden af vejen på de mange ture! Og fortsæt med dine ture. Følg med i hvad der sker. Hils på os. Jeg håber at du i mange år endnu kan bevare din nysgerrighed og dit glade sind, og at du vil blive ved med at dele det med os andre.”

 Der blev klappet meget og Viggo kviterrede med mange dyt, stort smil og strålende glæde.

 Og så gik han i gang med bankopladerne, ligesom de mange andre, som på den måde fik sig en spændende og hyggelig eftermiddag sammen.


Årets Felstedborger 2004: Ulla Nielsen (Ulla Sko)

I 2004 gik den ærefulde titel, “Årets Felstedborger”, til Ulla Nielsen (Ulla Sko) Ved starten af Felstedbankoet i Felstedhallen d. 31. januar 2005 blev “Årets Felstedborger 2004” udnævnt.

 “Det skal jo være en person, som bor i Felsted sogn, og som i 2004 har haft en særlig betydning for Felsted”, sagde borgerforeningens formand, Troels Olesen.

Hæderstitlen gik til Ulla Nielsen – nok bedre kendt som Ulla Sko. Og hvorfor blev det hende? Jo, den der havde indsendt forslaget om Ulla, skrev i begrundelsen: “Der er ingen der som hende kan snakke med kunderne. De får sko med hjem i udvalg på kredit, og de kommer langvejs fra.

Hos Ulla kan man få det man har brug for og ikke kun den seneste mode. Og så er hun næsten et socialkontor for de der har behov for snak o.s.v. Akkurat som købmanden i gamle dage.

Hun er guld værd for byens borgere. Hos Ulla går ingen forgæves, enten der skal købes fodtøj, eller folk er lidt triste til mode. Ulla skal nok peppe dem op!”

 Formanden tilføjede at i juli havde JydskeVestkysten en stor artikel om Ulla og hendes butik, og han gjorde opmærksom på at Ullas store hjælpsomhed og levende interesse for Felsted også mærkes af borgerforeningen og andre.

Hos Ulla får man hjælp. Ulla er altid positiv. Ulla har tanke for andre!

Formanden overrakte Ulla diplomet der udnævner hende til “Årets Felstedborger 2004” samt chokolade og en stor buket blomster med ordene: “Tillykke, Ulla! Sådan siger Felsted tak til dig og opmuntrer dig til at holde humøret højt”

“Jeg bliver helt stum” sagde Ulla, men hun fik dog føjet til at den fine titel nu ikke laver hende om. Det store bifald fra salen viste at Felsted er glad for sin nye Felstedborger 2004.


I 2002 gik den ærefulde titel, “Årets Felstedborger”, til Asmus Schmidt

I 2001 gik den ærefulde titel, “Årets Felstedborger”, til Jan Schmidt

 I 2000 gik den ærefulde titel, “Årets Felstedborger”, til Marianne Ahrends

I 1999 gik den ærefulde titel, “Årets Felstedborger”, til Jens Kr. Jensen (Jens Købmand)