Stor tak til Borgerforeningens frivillige grupper

Mandag den 29. oktober var alle medlemmer af de frivillige grupper under Felstedegnens Borgerforening inviteret til et fælles arrangement. Mødet blev indledt med lidt godt at spise og drikke.

Herefter blev hver frivillig gruppe præsenteret og fortalte om hvad de lavede og hvilke udfordringer de stod med. Formålet med aftenen var blandt andet at grupperne kunne sparre med hinanden indbyrdes samt eventuelt at skabe nye kontakter.

De deltagende grupper var AkutgruppenSundhedsgruppenFlaggruppenSammenholdsgruppenJulebelysning og Bænke gruppen samt Østergadegruppen.

De frivillige grupper nyder stor anerkendelse blandt borgerforeningens medlemme. Og på de økonomiske beløb som indbetales til de frivillige grupper, kan det ses at borgerne i Felsted og omegn påskønner gruppernes arbejde meget.

Vi håber, at alle der bor i Felsted og omegn vil støtte Borgerforeningens frivillige grupper, enten ved at tage aktiv del i deres vigtige arbejde eller ved at støtte dem med et beløb.

Hvad laver grupperne? Grupperne løser forskellige opgaver, der alle har det til fælles, at de kommer hele egnen til gode. Mange af de ting, vi sætter så stor pris på ved vores egn har i virkeligheden rod i de frivillige grupper under Borgerforeningen.

Det er vigtigt, at du gør det. Alle disse opgaver bliver kun løftet, fordi vi sammen dedikerer tid og ressourcer til det. Så hjælp os med at støtte vores dejlige egn. Du kan læse om hvordan du tilmelder dig grupperne i linkene, eller du kan kontakte formand for Borgerforeningen Knud Petersen knud@felsted-radio.dk

Støtte kan indbetales til:

Konto: 7910-1320194

Eller Mobile Pay: 40893

Her følger lidt om grupperne:

Akutgruppen

 • Borgerforeningens akutgruppe har en meget stor og meget konkret betydning for beboerne på Felstedegnen og på Varnæs-Bovrup egnen.
 • Akutgruppen er frivillige fra Felsted og Tumbøl, som rykker ud til syge eller til skadekomne borgere i Felsted og Varnæs/Bovrup sogn. De rykker ud med 1. hjælps kuffert og hjertestarter ved alle opkald til 112
 • De frivillige er uddannet til livreddende førstehjælp og i anvendelse af hjertestarter. Når alarmen kommer, bliver de tilkaldt via en SMS-meddelelse og de møder frem til ulykkesstedet med en hjertestarter og en førstehjælpskuffert.
 • I 95 procent af udrykningerne når de 5 til 6 minutter tidligere frem end ambulancen!

Sundhedsgruppen

 • Gruppen arbejder hen imod, at Felsted er en sund by, hvor borgere i alle aldre har mulighed for at leve et sundt liv. Sundhed tænkes bredt, både fysisk træning og sund kost, men også social og mental sundhed – altså glæde og velbefindende.
 • I den sammenhæng er lægehus, tandlægeklinik og fysioterapi værdifulde elementer. Også sundhedsfremme i dagpleje, børnehave og skole er vigtige, ligesom sundhedsfremmende aktiviteter i en række foreninger. Idealet er, at sundhedsfremme er et fællesprojekt for hele byen.
 • Sundhedsgruppen arbejder med tiltag, der tilskynder den enkelte og familier og grupper til at bevæge sig og deltage i forskellige former for aktiviteter. Det kan være en fælles sundhedsdag med mange aktører og aktiviteter. Det kan være etablering af en Hjertesti eller lignende faciliteter, der opfordrer til sundhedsaktivitet. Og det kan være tiltag, der koordinerer eller informerer om sundhedstilbud.

Sammenholdsgruppen

 • Fællesskab og sammenhold er nogle af de væsentligste kvaliteter i et moderne landsbysamfund. Felstedegnen er præget af et stærkt sammenhold og et levende foreningsliv. Men fællesskabet er en kvalitet, som hele tiden skal plejes. I en tid, hvor normen er, at man arbejder et andet sted, end hvor man bor, er det vigtigt aktivt at gøre en indsats for at fastholde fællesskabet både for de folk, der længe har boet på egnen som for tilflyttere.
 • Sammenholdsgruppen er bl.a. holdet bag de meget populære fællesspisningsaftener i Felsted Forsamlingslokaler. Det er Sammenholdsgruppen, der skaber de hyggelige rammer om de gode aftener. Sammenholdsgruppen laver mad, dækker op, rydder af og vasker op. Uden dem var der ingen fællesspisning.

Flaggruppen

 • Borgerforeningens Flaggruppe hejser byens flag på Bygbjerg på alle officielle flagdage.
 • De går tro tidligt om morgenen op på Bygbjerg, hejser flaget og stryger det om aftenen og det selv om det regner, sner eller stormer. Det er altid en fornøjelse at vende hjem til Felsted og på lang afstand kunne se Dannebroget blafre lystig på Bygbjerg.
 • Det giver varme og en samhørighed i vores lille landsby Felsted. Vi håber i vil forsætte fremover og bevare traditionen, at vi her i Felsted markerer de Danske traditioner ved at sende Dannebroget til vejrs på alle officielle flagdage.
 • Ifølge Justitsministeriet har vi 18 officielle flagdage. Herunder den 9. april, hvor man flager på halv indtil kl. 12.00 og derefter på hel. Den frivillig som har tjansen denne dag skal bestige Bygbjerget 3 gange samme dag (stor respekt). I april er der mange mærkedage – Dronningens fødselsdag den 16. april og påskeugen.

Gruppen til julebelysning og bænke

 • Hvad er en Bygade uden julebelysning? Og hvor kommer Felsteds juleudsmykning fra og hvorfor er bænkene velholdte.
 • Ja, det skyldes en gruppe under Borgerforeningen, som hvert år inden 1. advent opsætter de traditionelle juledekorationer til glæde for borgerne i Felsted. Det er også denne gruppe, der står for, at dekorationerne efterset og givet fald repareret under sagkyndig tilsyn – så de også kan pryde byen i år.
 • Det er også denne gruppe, der om sommeren sørger for at rengøre bænkene i Felsted og giver dem træbeskyttelse.

Østergadegruppen

 • Østergade er en af Felsteds gamle gader og er sammen med området omkring Tværgade med til at give byen sit flotte, historiske præg og hyggelige landsbymiljø. Området er en ressource for Felsted, men også et, der trænger til en indsats. Området skal løftes for at løfte hele Felsted.
 • Det helt store problem i Østergade er den megen trafik, der fortsat er på Østergade. Tidligere forsøg med at lede trafikken uden om gaden er ikke lykkedes, og mange bilister ser stort på hastighedsbegrænsningen og viser ringe hensyn til børn, cyklister og fodgængere. Derudover fører trafikken til støjgener og gør vejen mindre attraktiv, end den kunne have været.
 • Det er meningen, at den nye arbejdsgruppe skal arbejde med visionerne for Østergade og Tværgade fra Borgerforeningens 2025 plan. Arbejdet skal resultere i en plan for et ambitiøst løft af området, som kan præsenteres for kommunens politikere og forvaltning og skabe de linjer, der skal arbejdes med fremover.
Tags from the story
,