Akutgruppen

Borgerforeningens akutgruppe har en meget stor og meget konkret betydning for beboerne i Felstedegnen og Varnæs-Bovrup. Akutgruppen er frivillige fra Felsted og Tumbøl, som rykker ud til syge eller til skadekomne borgere i Felsted og Varnæs/Bovrup sogn. De rykker ud med 1. hjælpskuffert og hjertestarter ved alle opkald til 112

De frivillige er uddannet til livreddende førstehjælp og i anvendelse af hjertestarter. Når alarmen kommer, bliver de tilkaldt via en SMS-meddelese og de møder frem til ulykkesstedet med en hjertestarter og en førstehjælpskuffert.

I 95 procent af udrykningerne når de 5 til 6 minutter tidligere frem end ambulancen!

Medlemmer: Dres Hoffmann, Finn Knudsen, Line G. Ruwald, Svend Aage Boll, Henning Asmussen, Peter Moisen, Chris . . . ,

Koordinator: Hans Jørgen Nissen

Vil du være med i arbejdet? Skriv til Borgerforeningens formand Knud Petersen på knud@felsted-radio.dk

Du kan støtte Akutgruppen økonomisk ved at indbetale et bidrag til borgerforeningen og anføre, at det er støtte til akutgruppen.