Nu starter arbejdet for at løfte Østergade og Tværgade

Østergade er en af Felsteds gamle gader og er sammen med området omkring Tværgade med til at give byen sit flotte, historiske præg og hyggelige landsbymiljø. Området er en ressource for Felsted, men også et, der trænger til en indsats. Området skal løftes for at løfte hele Felsted.

Af den grund nedsatte Felstedegnens Borgerforening tirsdag d. 2. oktober en arbejdsgruppe. Beboere fra gaden var mødt frem på Damms Gård for at tale om vejens potentiale og udfordringer.

Østergades trafikproblem

Det helt store samtaleemne blandt de fremmødte var den megen trafik, der fortsat er på Østergade. Tidligere forsøg med at lede trafikken uden om gaden er ikke lykkedes, og mange bilister ser stort på hastighedsbegrænsningen og viser ringe hensyn til børn, cyklister og fodgængere. Derudover fører trafiken til støjgener og gør vejen mindre attraktiv, end den kunne have været.

Der var enighed om, at et løft af Østergade derfor måtte have løsningen af den trafikale udfordring som sit vigtigste omdrejningspunkt.

En fortsættelse af sidste års arbejde

Alllerede sidste år havde beboerne på Østergade i samarbejde med borgerforeningen igangsat en proces, der skulle forbedre og udvikle gaden. Beboerne har allerede holdt en række møder på Damms Gård, som kulminerede i et møde, hvor der blev igangsat en vigtig dialog med de lokale politikere. De indledende planer for Østergade blev også nedfældet i borgerforeningens 2025-plan.

Det videre arbejde

Det er meningen, at den nye arbejdsgruppe skal arbejde videre med visionerne for Østergade og Tværgade. Arbejdet skal resultere i en plan for et ambitiøst løft af området, som kan præsenteres for kommunens politikere og forvaltning og skabe de linjer, der skal arbejdes med fremover.

Det er meningen, at arbejdsgruppens visionsoplæg skal præsenteres og diskuteres på et borgermøde i begyndelsen af 2018. Felstedegnens Borgerforening håber, at så mange beboere i området som muligt vil engagere sig i kampen for at løfte Østergade-Tværgade.