Visionsoplæg: Løft af Felsteds centrale bymidte

Arbejdsgruppen for Østergade og tværgade under Borgerforeningen kan nu præsentere deres visioner for et løft af bymidten i Felsted. Gruppen peger på, at et løft af de centrale bygader Østergade og Tværgade vil være med til at løfte hele Felsted og desuden ligger i forlængelse af den indsats, der har været på Felsteds anden gamle hovedgade, Gråstenvej.

Download Visionsoplægget her

Oplægget rummer konkrete tiltag for Østergade og Tværgade. De er særlig centreret om en forbedring af de trafikale forhold. Ideen er, dels at gøre gaderne mere attraktive ved at gøre dem mere trafiksikre, dels at binde dem sammen i en miljø, der understreger deres bymæssige kvaliteter og kulturhistoriske værdier.

Gennemførelsen af denne indsats vil styrke Felsted udadtil og virke afsmittende på Felstedegnen i det hele taget, som vil fremstå mere attraktiv med en levende og løftet bymidte.

Proces og indsatsområder

Arbejdsgruppen er nedsat på initiativ af beboerne i Østergade. Deres arbejde ligger i forlængelse af beboernes dialog med Felstedegnens borgerforening og Aabenraa kommune i 2017. Gruppen har arbejdet videre med de visioner, som Borgerforeningen præsenterede i sin 2025-plan for Felstedegnen.

Konkret foreslås bl.a. anlæggelse af fortov på Tværgade, kommunal konsulenthjælp til kulturhistorisk bevidst modernisering af boligmassen og et forsøg med lukning af Østergade for gennemgående trafik.

Næste punkt er at skaffe lokal opbakning bag visionerne og afstemme dem med lokalområdets ønsker i det hele taget. Uanset hvad man når frem til, er en høj grad af tilslutning forudsætningen for, at Aabenraa kommune vil høre egnens ønsker.

I den forbindelse indkalder Felstedegnens Borgerforening til et stort fællesmøde i Damms Gård 28. marts kl. 19. Alle indbyggere i Felsted og på Felstedegnen opfordres til at deltage i drøftelserne, der skal munde ud i en fælles beslutning.