H.P. Sørensen kunstner, gendarm og øjenvidne.

Kunstneren Hans Peter Sørensen (1912-2003) er bedst kendt for sin elskede skulptur med de to børn ved dammen, som netop er blevet genopført i Felsted.

Men hans historie er i sig selv interessant. Han var født i 1912 og boede før krigen med sin familie i Brunsnæs, hvor han var ansat som gendarm ved Grænsegendarmeriet.

Efter den tyske besættelse af Danmark d. 9. april 1940 fortsatte bevogtningen af grænsen til Tyskland for at opretholde en symbolsk selvstændighed. Men den 29. august 1943 fik den symbolske selvstændighed en brat ende, idet hæren blev afvæbnet, mens flåden sænkede sine skibe, før tyskerne nåede at overtage dem.

Indsat i Neuengamme

Politiet og gendarmeriet blev ikke afvæbnet i denne omgang. Men den 26. maj 1944 blev mange gode danske mænd arresteret af tyskerne. Grænsegendarmeriets chef oberst Paludan Møller modsatte sig arrestationen og optog ene mand kampen i sit hjem mod Gestapo, hvor faldt i en heltemodig kamp mod overmagten. Herefter kom turen til grænsegendarmeriet og politiet, der den 19. og 20. september blev afvæbnet og arresteret.

Hans Peter Sørensen blev sammen med 280 grænsegendarmer arresteret og som fange ført til Frøslevlejren. Den 5. oktober 1944 blev han sammen med 140 gendarmer og 60 civile fanger ført til Padborg station og derfra sendt videre med tog til koncentrationslejren Neuengamme ved Hamborg. Her blev han et vigtigt vidne til Det tredje riges forbrydelser.

Han har senere skrevet: “Opholdet i lejren var ubeskriveligt, – det var helvede på jord! Den 17. marts 1945 kom grev Bernadottes hvide busser for at hente og bringe os hjem til Danmark til vores kære familie. De sidste vi så da vi kørte derfra, var røgen fra krematoriets skorstene.”

Hjemme i Danmark

Under opholdet havde H.P. Sørensen ligesom mange andre fanger pådraget sig tuberkulose, hvilket medførte, at han efter hjemkomsten lå på sygehuset i Aabenraa i ni måneder.

Som grænsegendarm man skiftede man mellem dag- og nattevagter. Det var den dagligdag H.P. Sørensen vendte hjem til, men han havde som så mange andre hjemvendte gendarmer svært ved at tilpasse sig. Da H.P. Sørensen fik et tilbud om at blive overført til toldvæsenet, accepterede han derfor, og blev i 1947 tolder i Aabenraa.

I de første år efter hjemkomsten fra koncentrationslejren Neuengamme tegnede han omkring tyve billeder, der skildrede dagligdagen som fange i lejren. Disse enestående tegninger er den dag i dag udstillet i koncentrationslejrens museum, ligesom de er udstillet på Frøslevlejrens museum.

Kunstneren H.P. Sørensen

Kunsten var H.P. Sørensens store passion. Både som tolder og senere som pensionist blev størstedelen af hans fritid brugt på at male billeder og lave keramik og skulpturer.

Det var først sent i livet og efter sin pension, at H.P. Sørensen flyttede til Felsted, hvor han boede på Møgelmosevej. Han malede en række billeder til Forsamlingslokalerne og udarbejdede naturligvis hans kendte skulptur med de to børn  af to børn, en dreng og en pige, siddende med benene i et vandkar og med deres ene støvle liggende på kanten af karret.

Dette smukke kunstværk blev beundret af mange, og var samtidig med at det var med til at forskønne og give liv til torvepladsen – der dengang længe blot havde været en parkeringsplads. “Børnene” var populære og man kunne ofte se rigtige børn sidde og føre dybe samtaler med de to skulpturer.

Desværre blev der – ad to omgange – øvet hærværk mod figurerne, der var fremstillet i keramik. H.P. Sørensen blev utrolig ked af ødelæggelsen, hvorefter han tog resterne med til
Møgelmosevej og begravede dem.

At få dem genetableret var en stor opgave, som blev løftet af den støtteforening for H.P. Sørensens kunstværk, der blev stiftet i april 2017.

Tags from the story
,