22/5 Generalforsamling i Støtteforeningen for børn og unge i Felsted og Omegn

Støtteforeningen for børn og unge i Felsted og Omegn indbyder til generalforsamling 22. maj kl. 19.30 på Damms Gård.

Støtteforeningen har til formål at skabe attraktive vilkår for egnens børn og unge mennesker. Foreningen vil gerne være med til at sikre en god skole, gode anlæg og faciliteter, hvor børn og unge kan lege og mødes.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Godkendelse af regnskab
5. Vedtægtsændringer
6. Indkomne forslag
7. Forslag til kontingent

8. Valg af bestyrelse og suppleanter:
• Marianne Koch (ønsker genvalg)
• Karina Blom (ønsker ikke genvalg)
9. Valg af revisorer og suppleant
10. Eventuelt:
• Brug af Bålhytten
• Kommende arrangementer

I forbindelse med indbydelsen har støtteforeningens aktive spurgt om nye projekter og nye frivillige til bestyrelsen. Vi gengiver her:

“Vær med til at sætte din finger på vores fremtidige arbejde.
Har du en god ide, eller et projekt der kan være med til at gøre det sjovere at være ung i Felsted og omegn, er du velkommen til at kontakte os.

Eller blot skrive det som kommentar, hvilke projekter i kunne tænke jer ….

Så vil vi tage det op i vores bestyrelsesarbejdet om dette ville kunne være et nyt projekt for vores støtteforening..

Så kom frisk med jeres bud..intet er for småt eller for stort..
Husk blot at det skal følge vores generelle retningslinjer, formål og vedtægter.”

Og

“Vær med til at gøre en forskel for vores børn og unge i Felsted og omegn.

Vi søger pt. et aktivt medlem til bestyrelsen, som vil indgå i et sjovt og spændende arbejde sammen med resten af bestyrelsen.
Drivkraften er at gøre noget godt for vores unge mennesker i byen.

Så er du frisk til 4-5 møder om året, samt at deltage aktivt i de projekter vi arbejder på, er du den helt rigtige M/K vi søger.

Så kom til generalforsamlingen eller kontakt os i bestyrelsen for mere info.

Kort er man ikke forpligtet ud over evner, man indgår i et team hvor der er plads til arbejde og familieliv, og da vi alle i bestyrelsen idag både har børn og krævende jobs, er vi altid parate til at tilpasse vores møder og arbejdsopgaver.
så bliv en del af vores lille gruppe, der prøver at gøre en forskel.”

Tags from the story
,