Ældre Sagen: Heldagsudflugt til Isted, Dannevirke og Hedeby 10/4