Arwos lægger nye kloaker i dele af Felsted

Der er kommet besked fra Arwos om, at der skal nye kloakeer i dele af Felsted. De skriver

“Indledende orientering om kommende kloakfornyelse af Felsted

Arwos Spildevand A/S skal renovere kloakledningerne i den vestlige del af Felsted. Dette skyldes, at kloakken er nedslidt flere steder i byen. Derudover skal der foretages en separatkloakering hvor det eksisterende fælles system (de grønne ledninger) ændres til separat kloaksystem for at fremtidssikre kloaksystemet mod de fremtidige regnhændelser.

Vi forventer, at starte projektet i 2023, men inden vi kan gå i gang med at grave skal vi have foretaget nogle forundersøgelser. Disse forundersøgelser vil blive foretaget periodevis i løbet af 2022. Derfor vil I opleve en forøget aktivitet i området med bl.a. geotekniske undersøgelser og landinspektør opmålinger m.m.

Vi informerer løbende på vores hjemmeside www.arwos.dk/Felsted. Vi opfordrer jer desuden til at tilmelde jer vores SMS-service dette kan i gøre på www.arwos.dk”