Dåbsfestgudstjeneste i Felsted Kirke 28/10

I år følger Felsted Kirke op på succesen fra sidste år i oktober måned. Kirken inviterer alle de børn, der er blevet døbt i Felsted Kirke for 4, 5 og 6 år siden til en særlig dåbsfejringsgudstjeneste sammen med deres familier på denne søndag, og bagefter mødes alle familierne og spiser sammen.

Der vil blive udsendt invitationer med mulighed for tilmelding til spisning i løbet af august måned. Alle andre sognebørn er naturligvis også velkomne i kirken til denne gudstjeneste.

Gudstjenesten starter kl. 10.

 

Tags from the story