Felsted Centralskole klarer sig godt

Sidste år var ikke et ubetinget godt år for Felsted Centralskole, der i JydskeVestkysten sidste år fik dårlig omtale for karakterniveauet ved afgangseksamen i 9. klasse.

I år er skolen, der fik ny skoleleder sidste år, ved at vende bøtten og kan notere en solid fremgang i elevernes eksamensresultat i Undervisningsministeriets nye opgørelse.

Stor karakterfremgang

Hvor eleverne i opgørelsen sidste år endte med et ret lavt snit på 5,7, ligger de i år på 6,2. Dermed er skolen på niveau med det, undervisningsministeriet kalder den ”socioøkonomisk reference”. Det betyder, at eleverne får ca. de karakterer, som man ville forvente ud fra deres baggrund.

Man kan ikke nødvendigvis lægge alt for meget i en enkelt årgang, men resultatet er alligvel væsentligt, fordi det bryder en flereårig tilbagegang, hvor skolen siden 2011 var røget under det kommunale karaktergennemsnit.

I top på ungdomsuddannelse

Også på en række andre områder klarer Felsted Centralskole sig godt. Skolen er således bedre end andre skoler i Aabenraa kommune til at lede sine elever over i en ungdomsuddannelse.

Over 90 procent af eleverne går videre mod kun 84,7 på kommunalt plan. På dette punkt ligger Felsted Centralskole også pænt over landsgennemsnittet.

I bund med fravær

Eleverne på Felsted Centralskole har markant lavere fravær end andre elever i Aabenraa kommune. Sammenlignet med landsgennemsnittet ligger skolen endnu bedre. Felsted Centralskole har 4,4 procent fravær mod 6 procent på landsplan.

Endelig kan man fremhæve, at skolen såkaldte ”kompetencedækning” ligger over landsgennemsnittet. Dette tal dækker over hvilke fagområder, man er i stand til at dække med lærerkræfter med den rette faglighed – og så er der lidt færre elever pr. klasse på skolen end i kommunen generelt.

Trivsel stadig en indsats

Derimod ligger skolen noget lavere på trivsel især på de ældre årgange end det kommunale gennemsnit. Lidt over 80 procent angiver de højeste niveauer af trivsel mod lidt over 90 procent i gennemsnit.

Tallene dækker skoleåret 2017/2018. Undtagen tallet for fortsættelse til ungdomsuddannelse. Se mere her.


Tags from the story