Felsted siger nej og nej til biogasanlæg ved Kværs

Felstedegenes Borgerforening, der er Aabenraa Kommunes officielle talerør for Felsted og omegn, vil hermed på vegne af foreningens medlemmer indgive indsigelse mod opførelse af biogasanlægget ved Kværs.

Vi ønsker at projektet droppes med de herunder anførte begrundelser.

Felstedegnens Borgerforening har i vores stillingtagen særligt lagt vægt på de potentielt alvorlige trafikale konsekvenser for Felsted

Den markant øgede trafik af lastbiler gennem Felsted på Gråstenvej som følge af biogasanlægget skal lægges til den allerede eksisterende trafik. Vi frygter meget konsekvenserne for Gråstenvej og for hele Felstedegnen.

I Felsted skal bl.a. skolesøgende børn fra den vestlige bydel af Felsted dagligt krydse og bevæge sig langs Gråstenvej, for det meste på cykel og risikoen for alvorlige trafikulykker kommer til at stige markant ved at mange store tonstunge lastbiler dagligt vil passere gaden.

Arbejdet med at løfte Gråstenvej har været omdrejningspunktet for den store indsats, som er blevet lagt i byfornyelsen i Felsted frem til 2016. Dette skete med udgangspunkt i erkendelsen af Gråstenvejs centrale betydning for Felsted. Hvis den fremstår attraktivt, fremstår Felsted attraktiv. Hvis den fremstår uattraktiv, fremstår Felsted uattraktiv.

Da CO² ikke respekterer kommunegrænser henviser vi i stedet til anlægget der er under opførelse i Kliplev og som bliver etableret i et industriområde med den dertilhørende gode trafikale infrastruktur.

Biogasanlægget i Kliplev ligger inden for kort afstand til det planlagte anlæg i Kværs. Anlægget i Kværs vil kunne få svært ved at finde biomasse nok inden for den påståede 25 km radius med deraf behov for tilbagelægning af længere transportafstande ved afhentning og udbringning af biomasse uden for 25 km radiussen. Dette vil kunne skabe uforudseeligere øgede transporter blandt andet gennem Felsted, som ikke er medregnet i den allerede beregnede trafikmængde for projektet.

Derudover vil vi gøre opmærksom på at der ved etableringen af Sønderborg motorvejen ikke blev etableret en tilkørsel mod Sønderborg fra Felsted, netop på grund af frygten for den øgede trafikmængde dette ville medføre gennem på Gråstenvej i Felsted.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen – Felstedegnens Borgerforening

Formand – Knud Petersen