Felsted viser vejen for små lokalsamfund med ambitiøs lokalportal

Felsted ca. 1905, Kilde: lokalhistorisk arkiv

Felstedegnens borgerforening har søndag d. 2. juni lanceret en ny, ambitiøs lokalportal på felstedegnen.dk. Den nye hjemmeside skal synliggøre områdets og landsbyens mange kvaliteter, ikke kun for dem, der allerede bor der, men også for folk i nærheden og dem, der overveje at flytte til egnen.

Borgforeningens formand Knud Petersen forklarer tanken bag hjemmesiden:

”Vi har i flere år været inde i en positiv udvikling her i Felsted. Det kulminerede med, at vi blev årets landsby 2018 i Aabenraa. Fra borgerforeningens side er vi meget opmærksomme på, at det netop er egnens mange foreninger og frivillige, som gør os til noget helt specielt. Med den nye hjemmeside vil vi gerne være med til at sætte fokus på foreningerne og græsrødderne. Vi vil gøre deres store arbejde synligt. Det er både godt for dem og for Felsted.”

Op til lanceringen af den nye hjemmesiden har Borgerforeningen arbejdet med udførligt at kortlægge områdets vidtforgrenede foreningsliv. Der er over 30 aktive foreninger på egnen, og Borgerforeningen har bestræbt sig på at komme i kontakt med dem alle sammen:

”Det har været meget vigtig for os, at den nye hjemmeside ikke bare bliver Borgerforeningens i snæver forstand, men noget som foreningslivet føler medejerskab til. Derfor har dialogen med dem været vigtig. Vi kan give dem en lokal nyhedskanal, som de kan bruge i deres daglige arbejde, men for at siden skal fungere optimalt har vi også brug for deres bidrag. Vi hjælper hinanden”,

forklarer Christian Skov, der har haft det praktiske ansvar for den nye hjemmeside og vil fungere som redaktør efter lanceringen.

Fokus for den nye side bliver i første omgang at skabe et overblik over begivenhederne og tilbuddene i Felsted og omegn, men felstedegnen.dk har også karakter af en lokalt nyhedsportal, der bringer små, aktuelle historier fra eller om Felsted og omegn.

”Siden handler også om at binde byen og egnen bedre sammen. VI har allerede i dag et stærkt lokalt fællesskab, men det er vigtigt at udbygge den fælles identitet på egnen”, udtaler formand for Borgerforeningen Knud Petersen. ”For os ligger arbejdet i naturlig forlængelse af den proces, byen allerede har været igennem, og med den nye side har vi realiseret et af målene for den ambitiøse 2025-udviklingsplan, vi vedtog sidst år.”

Pressemeddelelse fra Felstedegnens Borgerforening udsendt 31/5 2017

For mere information

Kontakt:

Formand Knud Petersen, tlf. 31 45 61 42

Redaktør Christian Skov, tlf. 28 84 44 90

Læs mere på felstedegnen.dk