Felstedegnens Borgerforening: 2020 blev et år i Coronaens tegn

Felstedegnens Borgerforening afholdt Generalforsamling 8.juni 2021 Online på Teams. Billedet ovenfor er fra sidste pr. Vi bringer her formand Knud Petersens beretning:

Beretning 2021

2020 var for Felstedegnens Borgerforening et meget usædvanligt år, som for så mange andre foreninger på grund af Corona pandemien. Stort set alt har været aflyst, heriblandt også fysiske møder efter den 11. marts 2020.

Vi nåede dog at afholde tre fællesspisninger i starten af året.

Af arbejdsgrupperne har kun Flaggruppen samt Julebelysning og Bænkegruppen kunnet arbejde nogenlunde normalt. De øvrige arbejdsgrupper har nærmest stået stille og der kommer nu et stort arbejde med igen at få grupperne startet op igen. Sundhedsgruppen er allerede i gang med bl.a. fornyelse af skilte på hjertestien og vi håber at Sammenholdsgruppen kan starte fællesspisningerne op igen til efteråret, når forsamlingsrestriktionerne er ophævet samt at det kan gennemføres på en sikker måde.

I midten af 2020 blev det besluttet at nedlægge Akutgruppen i Felsted. Hovedårsagen var den manglende rekruttering af nye frivillige medlemmer. Men også den kendsgerning at Ambulance Syd er blevet hurtige til at nå frem, er årsagen til at Felsteds populære Akutgruppe er blevet nedlagt. Vi siger en stor tak for den indsats de har ydet.

Trods Corona blev vild med viljeprojektet startet op i 2020. Selvom der var en nogenlunde opbakning på det indledende møde på Dams Gård med Katrine Turner, viste det sig at en del af deltagerne kom ”udenbys” fra og da en endelige etablering af de vedtagne planer skulle føres ud i livet, var vi kun fem personer til det at udføre det praktiske arbejde som det foreløbige resultat af kan ses med seks cirkler i parken, hvor blomsterne får lov til at vokse frit.

Derudover har Borgerforeningen holdt gang i onlineformidlingen af mest aflysninger på grund af Corona på info og e-mailsystemet og ikke mindst på vores hjemmeside / Facebook, hvor der dog også har været nyheder om nyetablerede virksomheder og klinikker i området. Gå ind på felstedegnen.dk, der er mange interessante ting at se om Felsted der og specielt nu hvor ting begynder at lukke op igen, så følg med i fælleskalenderen.

I 2020 blev det også afsløret at Aabenraa-Rødekro fjernvarme arbejder på at etablere fjernvarme i Felsted og Tumbøl og Borgerforeningen mener at det er vigtigt at få det budskab bredt ud i området, da mange står for at skulle vælge en nu form for opvarmning af deres bolig for tiden. Vi anser fjernvarme for at være attraktivt for et lokalsamfund.

Og til sidst lidt om medlemstallet i Felstedegnens Borgerforening, som jo var gået den forkerte vej. I 2020 havde vi 83 husstande som medlemmer. Dette var utilfredsstillende, men det er blevet rettet en del op nu, hvor vi pt er 133 medlemmer, hvilket er det højeste antal medlemmer de sidste syv år. Vi vil dog gerne højere op taget i betragtning at der er over 700 husstande i Felsted og omegn og at Felstedegnens Borgerforening er anerkendt af Aabenraa Kommune som egnens fælles talerør.

Tak for ordet.