Felstedegnens Borgerforening afviser Biogasanlæg ved Kværs

Felstedegnens Borgerforening er gået ind i kampen mod opførelse af et nyt biogasanlæg ved Kværs.

Sagen om det nye biogasanlæg har været stærkt omdiskuteret, og der kan siges både for og imod. Anlægget er en del af Sønderborg Kommunes strategi om at blive CO2-neutrale og bliver et af verdens største.

Mens man godt kan have sympati for denne målsætning har Felstedegnens Borgerforening som forening for vores lokalområde lagt vægt på de kraftige negative konsekvenser, som anlægget vil have her.

Hårdest ramt bliver naturligvis borgerne i Kværs og Snurom, men også Felsted kan komme til at betale en høj pris.

Felstedegnens Borgerforening har i vores stillingtagen særligt lagt vægt på de potentielt alvorlige trafikale konsekvenser for Felsted, mens vi er mindre bekymrede for de luftgener, mange har påpeget.

Det anslåes, at der vil være 12.000 transporter med lastbil gennem Gråstenvej som følge af biogasanlægget. Denne tunge trafik skal lægges til den allerede eksisterende trafik. Vi frygter meget konsekvenserne for Gråstenvej og for hele Felstedegnen.

Arbejdet med at løfte Gråstenvej har været omdrejningspunktet for den store indsats, som er blevet lagt i byfornyelsen i Felsted frem til 2016. Dette skete med udgangspunkt i erkendelsen af Gråstenvejs centrale betydning for Felsted. Hvis den fremstår attraktivt, fremstår Felsted attraktiv. Hvis den fremstår uattraktiv, fremstår Felsted uattraktiv.

En drastisk øget mængde tung trafik truer med at ødelægge det, vi trods alt har opnået og fange Gråstenvej i en ond spiral. Dette er ikke en pris, vi er villige til at betale for at Sønderborg kommune kan realisere sine visioner.

Felstedegnens Borgerforening har konkret deltaget i møder med initiativet Nej til biogas. Indledningsvist for at høre om projektet og træffe vores afgørelse. Siden har vi støttet initiativet ved at give vores bidrag til, at Nej til biogas har kunnet hyre en advokat, der skal sikre, at vores og Kværsborgernes rettigheder og bekymringer bliver taget i behøring betragtning.

Vi opfordrer alle til at underskrive her:
https://www.skrivunder.net/et_stort_nej_til_placeringen_af_nature_energy_800000_tons_biogasanlag_i_kvars_6300_grasten_fordi