For 100 år siden valgte Felstedegnen Danmark

For præcis 100 år siden var der afstemning i hele den nordlige del af Sønderjylland, altså området fra den nuværende grænse og op til Kongeåen. Også til Felstedegnen skulle folk stemme. Flere beretninger fra Historisk Årbog og Andreas Asmussens Felsted Sogns Historie giver et indblik i, hvordan det gik for sig.

En af de unge indbyggere i sognet, der skulle stemme var Christine Marie Thaysen fra Tråsbøl. Hun var på Sorø Højskole og måtte rejse sig for at stemme.

Da hun gik i land i Aabenraa, var det tydeligt hvor delte vandene var dér.

“Med Musik i Spidsen gik det nu i Festoptog gennem Byens Gader, smaa, flinke Drenge kom løbende og tilbød at bære Kuferterne, Festkomiteens Medlemmer for rundt for at ordne alt muligt. Lidt oppe paa Gaden kom et andet Optog os i Møde, det var Tyskerne, mest Gadedrenge og Tøse, men enkelte Voksne. De var pyntede med sort-hvide Sløjfer, vinkede med smaa tyske Faner, peget Fingre af ”die Dänen”, og de sang af fuld Hals deres Sange om ”Deutschland über Alles” og Slesvig Holstens Visen.”

Selve afstemningsdagen var plaget af dårlig vejr. Og hun kunne således berette om regnvejr “der aldeles ødelagde de smukke æresporte, der rundt i byen var rejst til ære for gæsterne.” Stemt blev der dog. Og om aftenen var der rundt omkring i sognets kroer arrangeret festligheder.

I alt stemte 1214 i sognet. 91 pct. stemte dansk. I selve Felsted 91,6 pct. dansk. i Tumbøl 91,5, i Tråsbøl 95,9, i Gl. Skovbøl 88, i Svejrup 91,8 og ved Felstedskov 93 pct. Kun ved afstemningsstedet ved Grøngrøft var der tysk flertal. Her stemte kun 44 pct. dansk.

Hvis man gerne vil vide mere om vores historie,  kan man købe Andreas Asmussens Felsted Sogns historie. Man kan også allerede nu sætte X i kalenderen til søndag d. 14. juni, hvor Borgerforeningen og Historisk Forening for Felsted Sogn har taget initiativ til en markering af Genforeningen. Herom følger flere oplysninger senere.