Formandens beretning: Det har Borgerforeningen lavet i 2018

Af Knud Petersen, formand for Felstedegnens borgerforening. Tale ved generalforsamling 2019.

Husk at du kan støtte borgerforeningen ved at melde dig ind. Gør det allerede nu ( vi tager mobilepay)

Som ny i bestyrelsen i 2018 det været et stort ansvar at overtage formandsposten efter Hans Jørgen, som jo formåede at bringe Felsted og omegn helt op i toppen og tilmed være Årets Landsby 2018 i Aabenraa Kommune.

Men selvom man overtager en formandspost for en forening på toppen, kan man ikke hvile på laurbærrene. Hvis Felsted og omegn skal forblive en aktiv og attraktiv by at bo og bosætte sig i, så skal vi hele tiden holde os oppe på dupperne.

Medlemstallet er gået frem i 2018. Mange har indbetalt ekstra beløb til borgerforeningens arbejdsgrupper, det ser vi som en påskønnelse af det arbejde grupperne udfører –Tak for det.

Nye arbejdsgrupper

I løbet af året er der kommet to nye arbejdsgrupper til. Tryg i Felsted gruppen, der går runder i byen for bl.a. at dæmme op om uro og hærværk og Østergadegruppen der arbejder med 2025 planens udvikling og forbedring af Østergades forhold.

Østergadegruppen holder i øvrigt et borgermøde her sidst i marts, nærmere betegnet den 28. marts kl. 19 her på Damms Gård. Da vil de foreløbige planer blive fremvist og sat til debat -alle er velkommen.

Tryg i Felsted er en gruppe borgere der altid går mindst to og to rundt i Felsted på udvalgte aftener.

Det er desværre blevet nødvendigt, da der i perioder har været en del uro og hærværk her i området. Senest blev busskurene på Møgelmosevej ødelagt og lamperne her på Damms Gård har også fået en hård medfart. Det er trist at nogen finder fornøjelse i at ødelægge ting. Det er specielt trist for dem der har brugt mange resurser og tid på at etablere faciliteterne.

Det er en snak man bør tage med sine unge i hjemmet og sikre sig at de ikke hænger ud med de ”forkerte” typer.

Tryg i Felsted gruppen har nøje retningslinjer, der er udarbejdet i samarbejde med SSP. De kan kendes på den gule vest, hvor der på ryggen står ”Tryg i Felsted”. De er udstyret med en lommelygte, samt affaldsposer, som de kan dele ud på steder, hvor der holdes ”komsammen”, men hvor der ikke er affaldsstativer. Det er også en god måde at komme i kontakt med de unge, og så har de ingen undskyldning for ikke at rydde op efter sig.

Gruppens formål er at passe på de unge. De unge skal ikke jages væk, de er også en del af Felsted og må gerne opholde sig i byen, men det skal ikke gå ud over andre og andres ting eller by-inventaret.

De gamle arbejdsgrupper arbejder på højtryk for Felstedegnen

Der er således som sagt nu syv arbejdsgrupper under Felstedegnens Borgerforening: Akutgruppen der rykker ud ved ulykker og sygdom, Flaggruppen der sørger for at hejse dannebrog på alle officielle flagdage, Sundhedsgruppen der prøver at holde Felsted og omegns befolkning sunde og raske, Sammenholdsgruppen som skaber sammenhold i hele området og som blandt andet står bag de populære fællesspisninger, Julebelysning og bænkegruppen der sørger for at opsætte og nedtage julebelysningen samt vedligeholder områdets bænke og sidst men ikke mindst de før omtalte Tryg i Felsted gruppen og Østergadegruppen.

Akutgruppen der består af 9 frivillige akuthjælpere har siden opstarten haft 543 udkald, heraf allerede 23 i år. I efteråret 2018 har de alle været på efteruddannelse og kan nu bl.a. give hjertemedicin, epipen, IDT og mere til. De har også fået nyt og mere udstyr. -De er virkelig en nyttig gruppe for Felsted og omegn.

I oktober måned var alle arbejdsgruppe samlet til et fællesmøde med lidt godt at spise, hvor man kunne møde hinanden, lære lidt om hvad de andre grupper lavede samt sparre om fælles udfordringer.

Tak til alle medlemmer af de frivillige arbejdsgrupper for den store arbejdsindsats.

Og en særlig tak til sammenholdsgruppens frivillige

Jeg vil også benytte lejligheden til at sige tak til alle frivillige, der gør et stort arbejde ved Sammenholdsgruppens fællesspisninger, det er bl.a. mad-holdene, skrællerne, borddækkerne, oprydnings- og opvaskerne – stor tak til dem!

Der holdes senere i april en lille komsammen for alle hjælperne inkl. spisning, som denne gang ikke skal lave maden.

Lanceringen af felstedegnen.dk

En af de andre ting der er blevet lagt store kræfter i, er etableringen af en ny hjemmeside for borgerforeningen. Den nye hjemmeside der samtidig er koblet op mod Facebooksiden, ”felstedegnen” indeholder en masse information om Felsted og Omegn.

Hvis ikke du har prøvet at gå ind på den, så prøv det og opdag at der er rigtig mange spændende informationer og historier på siden. Derudover indeholder den også en fælleskalender, hvor man kan se alle aktiviteter, der foregår i Felsted og omegn. Der er dog nogle foreninger der godt kunne være lidt bedre til at sende aktiviteterne til os, så vi kan få dem med.

Målet var at nå mellem 400 og 500 ”synes godt om” på siden i løbet af det første år og vi er har allerede nået 550. Det er godt gået Felsted, fordi det betyder at når vi lægger et arrangement eller information op på siden, så er det hurtigt spredt ud til hele byen. Har du ikke været inde og like den, så gør det og følg på den måde med i hvad der sker i Felsted. –Tak til Christian for det store arbejde du ligger i det!

Nyt medlemssystem og medlemskommunikation

Samtidig har vi i årets løb oprettet et medlemssystem, hvor man kan indmelde sig i borgerforeningen online og hvor fornyelse af medlemskab samt kontakt til medlemmerne er blevet moderniseret. Der kommer inden for kort tid automatisk e-mail ud til alle medlemmer, der har opgivet deres e-mailadresse vedr. fornyelse af medlemskab. Der er også allerede nogen der fornyet eller meldt sig ind i 2019.

Vi fortsætter dog også med at uddele den årlige folder som vi plejer, hvis man ikke er så meget til den nye teknik.

Som formand har ”todo” listen ikke været kort. Der har været møder og kontakter med kommunen samt i det Fælles Udviklingsråd, hvor Felsted og omegn er medlem af gruppen Lokalbyernes Fællesforum. Der er også brugt tid på at søge midler fra §18 puljemidlerne og Landdistrikternes Materialepulje. Der er bl.a. blevet bevilliget penge til betaling af husleje i Felsted Forsamlingslokaler vedr. de månedlige fællesspisninger, som Sammenholdsgruppen afholder.

Cirka en gang om måneden udsender borgerforeningen et Nyhedsbrev pr. e-mail til alle, som har sat kryds ved at man ønsker at modtage dem. Hvis du ikke modtager dem, så kan du henvende dig til mig, så sætter jeg dig på listen. Nyhedsbrevet ligges også på infotavle systemet. Derudover kan man også gå ind på hjemmesiden og se alle nyhedsbreve der.

Etableringen af Damms Have

Borgerforeningen kan som sagt ikke hvile på laurbærrene, men må hele tiden arbejde videre efter bl. a 2025 planen. Det er jo nu omsider også lykkes at få etableret Damms Have udstykningen og det giver potentiale på op til 30 nye husstande i Felsted. Byggegrundene sættes snart til salg og jeg har fra pålidelig kilde at vi I Felsted kan begynde at sprede budskabet om at man kan købe attraktive byggegrunde her for 295.000 kroner.

Ren dag 31/3

Så vil jeg her på falderebet minde om at der søndag den 31. marts er der ren-dag i Felsted. Kom og hjælp med at forskønne Felsted og omegn. Mød op kl. 10 her bag ved Damms Gård og få en rute. Ca. kl. 12 er vi tilbage og så er der gratis pølser og sodavand (øl?) til alle der har deltaget.

Til sidst skal der lyde en tak til bestyrelsen for det gode samarbejde i årets løb.