Formandsskifte i Felstedegnens Borgerforening

Onsdag den 9. marts afholdt Felstedegnens Borgerforening sin årlige generalforsamling. Året bød på medlemstilgang, men var præget af Corona-nedlukningen og de ødelæggende virkninger det har har for foreningslivet. Denne generalforsamling bød også på et farvel til formand Knud Petersen, der siden 2019 har været formand for Felstedegnens Borgerforening. Knud Petersen, der har været særdeles aktiv i borgerforeningen i mange år og været en stærk stemme for Felsted og omegn i kommunen i mange år flytter nemlig fra Felsted.

I det hele taget blev generalforsamlingen præget af et stort generationsskifte, idet også næstformand Heinrich Jochimsen, samt foreningens mangeårige sekretær Petra Abel Hansen havde valgt ikke at genopstille. Endelig var der udskiftning på supleant-posten, da Janet Petersen ikke overraskende flytter med den afgående formand fra byen.

Derfor kom en række nye kræfter ind i bestyrelsen. Det drejer sig om Dennis Janischefska Jørgensen, der er ny formand for Felstedegnens Borgerforening, foreningens nye sekretær Marc Ulrich Christensen, bestyrelsesmedlem Klaus Stilling Jeppesen, samt supleant Bo Petersen. Derimod er foreningens næstformand en gammel kendning fra sidste års bestyrelse, nemlig byrådsmedlem Rasmus Andresen. Desuden fortsætter Ingrid Hansen, Christian Egander Skov og supleant Jens Leonhard i bestyrelsen.

 

Formandens beretning for året 2021/22

2021 var for Felstedegnens Borgerforening endnu et meget usædvanligt år, som for så mange andre foreninger på grund af Corona-pandemien. Lige som vi kunne se lyset, kom der nye nedlukninger og selvom nedlukningerne ikke var så skrappe som i 2020, var det stadigvæk ikke forsvarligt at gennemføre de sædvanlige arrangementer.

Bestyrelsen har dog kunnet holde fysiske møder i den sidste halvdel af året. Også Tour de France-gruppen har kunnet holde sine fysiske møder fra efteråret og frem til nu.

Derimod blev der ikke mulighed for at genoptage fællesspisningerne i Felsted Forsamlingslokaler.

Af arbejdsgrupperne har kun Flaggruppen samt Julebelysning og Bænkegruppen kunnet arbejde nogenlunde normalt. De øvrige arbejdsgrupper har nærmest stået stille og der kommer nu et stort arbejde med igen at få grupperne startet op igen. Sundhedsgruppen har været i gang med bl.a. fornyelse af skilte på hjertestien og vi håber at Sammenholdsgruppen kan starte fællesspisningerne op igen til efteråret.

Pausen har gået hårdt ud over Sammenholdsgruppen der blandt andet står for fællesspisningerne og der vil blive brug for nye kræfter for at få gruppen op at køre igen. Jeg håber der er nogle nye kræfter der vil kæmpe for at få bl.a. fællesspisningerne op at køre.

Næste års projekt er Tour de france

Hvis man følger lidt med på hjemmesiden ”felstedegnen.dk” og vores Facebookside, kan man dog se at der efterhånden er ved at komme liv i de forskellige arrangementer i Felsted og omegn.

Tour de France-forberedelserne går nu for alvor i gang, da vi langsomt, men sikkert nærmer os den 3. juli, hvor løbet kører gennem Felsted. Der er allerede planlagt en kæmpe fest på dagen med forventninger om rigtig mange deltagere. Der er planlagt arrangementer hele dagen langs ruten i Felsted og omegn.

Borgerforeningen har søgt den specielle Tour de France-pulje i Aabenraa Kommune to gange, runde 1 og 2 og har fået bevilliget rimelige beløb begge gange. Den sidste bevilling har dog nogle øremærkede beløb sat til bestemte projekter.

De bevilligede beløb er betinget af at borgerforeningen selv financierer 25 procent af udgifterne. Dette har bestyrelsen vedtaget at gøre, da det positive ved Corona krisen har været at det ikke har været muligt at deltage i alle de projekter vi ellers gør og derved er likviditet til at støtte Tour de France-projektet større.

Vi har også forsøgt at få skolerne og børnehaverne inddraget i begivenheden og dette ser også ud til at lykkes.

Fjernvarme og nybyggeri

I disse tider, med ekstremt høje energi priser er vi også i Felstedegnens Borgerforening rigtig glade for at det er lykkedes at få forhåndstilslutning nok til Aabenraa-Rødekro fjernvarme, så de begynder at grave det ned i Felsted og Tumbøl. Det første spadestik er allerede taget her den 14. februar og inden længe vil der være gravearbejde i gang langs Sønderborgvej fra Aabenraa, da de vil være færdig med den strækning inden Tour de France den 3. juli. Vi anser fjernvarme for at være attraktivt for et lokalsamfund.

Boligforeningens byggeri på Damms Have skrider også hurtigt fremad. Borgerforeningen ønsker dog også at der kommer gang i salg af grundene til de private byggerier, men det har været svært at få kommunen i gang med markedsføringen, da de har prioriteret andre områder først, men det skulle nu være lys forude.

Rekordhøjt medlemstal i Borgerforening

Medlemstallet i foreningen nåede i 2021 op i 135 husstande, som er det højeste der er registeret de seneste 5 år. Vi er meget glade for den store opbakning og noget tyder på at borgerne i Felsted og omegn forstår at det er vigtigt med en stærk borgerforening på egnen, så Felsted og Omegn kan være godt præsenteret over for kommunen.

I forhold til antal husstande, kan vi dog godt komme højere op i medlemstal, så husk at minde din nabo om at melde sig ind.
I bestyrelsen står vi ved denne generalforsamling foran en større udskiftning og generationsskifte idet fire af os gamle bestyrelsesmedlemmer ikke genopstiller denne gang.

Gå ind på felstedegnen.dk, der er mange interessante ting at se om Felsted der og specielt nu hvor alting ting igen begynder at lukke op igen, så følg med i fælleskalenderen.