Generalforsamling med fællesspisning i Damms Gård 27/3