Hjertestien

Hjertestien går ad stier, fortove og fredelige veje. Barnevogne kan være med, og der er gadelys næsten hele vejen. Der er to ruter, 2,4 km og 5,4 km. De følges ad et langt stykke først og sidst. Se kort over stien her.

Ruterne er afmærket med Hjerteforeningens hjertesti-skilte, hvor nogen viser ”ligeud” og andre har en lille pil ”til højre” eller ”til venstre”.

Start og slut er på torvet ved Damms Gård, men du kan godt starte andre steder på ruten f.eks. Moselunden. I Moselunden er opslag med forslag til træningsøvelser.

Det er godt at følges nogle stykker. Det er hyggeligt, og  træningsturene bliver lettere til noget, hvis man har faste aftaler hver dag eller hver uge. På borgerforeningens hjemmeside kan du finde kort over Hjertestierne og flere nyttige oplysninger.

Hjerteforeningen har lavet en lille folder om dem.

Hjertestierne er etableret af Sundhedsgruppen under Felstedegnens Borgerforening i godt samarbejde med Hjerteforeningen. De blev indviet d. 12. juni 2016 samtidig med det nye torv. Hvis du oplever fejl eller har gode forslag, så kontakt borgerforeningen. I juni 2021 har Sundhedsgruppen opdateret skiltningen på hjertestien med støtte fra Asmussen Vinduer, der har sponsoreret 20 nye klodser af egetræ til at sætte skiltene op på, og Jørn Smej, der har sponsoreret det nødvendige patentbånd til at sætte klodserne fast på lygtepæle o.lign.