Interview med Kai Eskildsen Møller: Øget interesse for historien under Corona

For nyligt udgav Historisk Forening for Felsted Sogn Årbogen for 2020. Det er 38. årgang af den traditionsrige publikation. Den kan købes gennem foreningen eller i Spar for kun 100 kr. Det har ikke været det nemmeste år at drive forening i Danmark under Corona-epidemien, men året har også været præget af en eksplosiv interesse for sønderjysk historiske og kultur. Vores udsendte medarbejder har talt med redaktør af Årbogen, Kai Eskildsen Møller.

Felstedegnen: I Historisk Forening for Felsted har i netop udgivet 2020-udgaven af jeres årbog. Hvis man kigger på indholdsfortegnelsen, kan man se, at Årbogen også i år spænder vidt. Der er både længere og kortere artikler og artikler  om mange forskellige emner vedrørende Felstedegnens historie. Men for dem, der endnu ikke har haft fingrene i bogen, kan du måske løfte sløret for noget af indholdet?

Kai Eskildsen Møller: Rigsarkivet har bedt arkiverne at dele vores oplevelser med corona-pandemien, derfor syntes vi at det var naturligt at beskrive året set lidt fra Felsted. Der er også en beretning fra Christine Thaysen, hvor hun fortæller lidt om, hvordan hun oplevede at rejse fra Sjælland til Felsted for at stemme dansk i 1920.
Herudover er der en interessant beretning af Jørgen Fausbøll, der fortæller om minder fra Felsted og omegn – og så vil jeg da også lige nævne en person som næsten alle – af den lidt ældre generation – har kendt, nemlig ornemanden fra Kiding, der fortæller lidt om sit liv.

Felstedegnen: En af jeres længere artikler er hedder “Men det gik jo ællivl”, en interessant personlig beretning af Thorkild Pedersen fra Ørbæk på Fyn, som er født i Grøngrøft i 1936 og er vokset op her på egnen. Det er jo et fascinerende indblik i en fortid, der både er meget tæt på og så alligevel meget langt væk. Kan du fortælle lidt om den.

Kai Eskildsen Møller: Thorkild blev født på Kirkebjerg 8 i Grøngrøft på et lille husmandssted udstykket fra Grøngrøft Gods. Han gik i skole i Tumbøl og efter skoletiden tjente han ved landbruget forskellige steder på egnen, i Varnæs og Bovrup, senere i Jylland og på Fyn.

Thorkild havde problemer med at skrive, da han var meget ordblind. Derfor søgte han ind på  Frederiksborg Højskole, hvor han kom på et særligt danskhold. Det hjalp ham meget. Han blev senere gift og bosatte sig på Fyn. Men han beholdt sin sønderjyske dialekt – og ikke mindst hans videbegærlighed. Efter han gik på pension, var han bl.a. på kursus på CSV SydØstfyn. Her blev han opfordret til at fortælle hans livshistorie der blev optaget og indspillet på en dobbelt CD, som arkivet har modtaget en kopi af.

Under optagelsen faldt titlen på plads af sig selv, da Thorkild på klingende og uforfalsket sønderjysk flere gange summerede op og konkluderede “- men det gik jo ællivl!”

Men læs den – han fortæller også om 2. Verdenskrig set fra Grøngrøft og om skolegangen i Tumbøl

Felstedegnen: 2020 har jo været et vanskeligt år for de fleste af os i foreningslivet pga. Corona, hvordan har det påvirket jeres arbejde i foreningen og i Patsches hus?

Kai Eskildsen Møller: I foråret blev lokalarkivet lukket ned, og vi måtte arbejde hjemmefra. Efter sommerferien blev der igen åbnet, dog med den opfordring, at vil man besøge arkivet, så skal det aftales i forvejen. Vores lokaler en forholdsvis små, så vi skal jo helst kunne holde de anbefalede afstandskrav. Og desværre har vi måtte aflyse vores arrangementer i år, forhåbentlig ændrer det sig lidt i 2021. Men man kan følge udviklingen på vores hjemmeside www.patscheshus.dk.

Felstedegnen: Men 2020 har jo også været – eller skulle i hvert fald have været – et jubelår for sønderjysk lokalhistorie. Det er jo 100-året for Genforeningen. Har I kunnet mærke den stigende interesse for historien i foreningen?

Kai Eskildsen Møller: Ja, vi har haft henvendelser fra flere forskere, der var i gang med at skrive om Genforeningen 1920. Men den stigende interesse fra lokale faldt lidt med nedlukningen den 11. marts. Desværre blev de fleste arrangementer aflyst i år, og andre er udsat til 2020.

Lokalt har vi også mærket nedlukningen på en lidt anden måde. Det ser ud til, at flere har haft tid til at forske i deres slægter. I al fald har der været flere henvendelser end normalt på lige netop dette område.

Husk at købe årbogen og støtte foreningens arbejde med at kortlægge og fastholde vores historie, samt vedligholde Felstedegnens smukke arkiv Patsches hus. Man kan følge foreningen og arkivet på Facebook og få løbende opdateringer.