Interview: Valget til menighedsrådet nærmer sig

Valget til menighedsrådet nærmer sig. Det foregår 15. september. Du kan læse mere om det her. På Felstedegnen.dk har vi talt med Annelise Schack Stensgaard fra menighedsrådet om valget, menighedsrådets arbejde og kirkens rolle i Felsted sogn.

Felstedegnen: I år afholder I valget til menighedsrådet på en ny måde. I laver en valgforsamling, hvor man møder op og er med til at sammensætte menighedsrådet. Meget ligesom en generalforsamling, som folk sikkert kender fra foreningslivet. Hvordan adskiller dette valg sig fra andre?

ASS: “Ja, valget den 15. september adskiller sig fra de forrige menighedsrådsvalg ved at være en valgforsamling og ikke som tidligere et listevalg. Valgformen er ændret for at sikre den demokratiske legitimitet i folkekirken.

Den nye valgform tager udgangspunkt i, at valg til menighedsråd sker som et personvalg ved valgforsamlingen 15. september og ikke længere ved et listevalg. Nu minder valgformen mere om formen, som mange kender fra foreningslivet med en hemmelig, skriftlig afstemning.”

Kan du helt kort forklare, hvorfor man skal møde op til valgforsamlingen 15. september?

ASS: “Det er vigtigt at møde op til valgforsamling, fordi det er til dette møde, du kan stille op til menighedsrådet og være med til at forme vores nye menighedsråd i Felsted. Det er denne aften du kan høre om menighedsrådets arbejde indtil nu og om fremtidige planer og projekter. Det er også på dette møde, man har mulighed for at få indflydelse på hvad der skal ske i kirken.”

Felstedegnen: Der er sikkert mange, der ikke rigtig ved, hvad et menighedsråd egentlig laver. Hvad går arbejdet ud på?

ASS: “Menighedsrådet er kirkens ledelse med både kirkelige og administrative opgaver. Og opgaverne spænder vidt: I menighedsrådet arbejder vi lige nu bl.a med:

  • planer om opførsel af nyt og større sognehus,
  • kirkelige arrangementer som fx koncerter og meditationsgudstjenester,
  • konfirmander og konfirmandforberedelse
  • kirkekor
  • Felsted Kirke rækker ud
  • samarbejder med de omkringliggende foreninger og institutioner.

Menighedsrådet har ansvaret for rammerne. Rådet ansætter og leder kirkens ansatte (undtagen præsten), bestyrer kirkegården og værner om kirkens kulturværdier i form af bygninger og inventar.”

Felstedegnen: Hvilken betydning ville du sige, at Felsted Kirke har for lokalsamfundet?

ASS: “Kirken har stor indflydelse på livet i vores lokalsamfund. Det er i kirken eller til kirkelige arrangementer vi kan mødes og det på tværs af aldre, køn og interesser.

Kirken samarbejder gerne med alle institutioner og foreninger og er på den måde med til at være bindeleddet mellem institutioner/foreninger og borgere i lokalsamfundet.”

Læs mere om valget her.