Jubilæum og åbent hus i Patsches hus 27/10

Den 27. oktober kl. 14.30-17.00 fejrer Historisk forening for Felsted Sogn til åbent hus i deres lokalarkiv og museum i Patsches hus.

Det er også 20 år siden, foreningen overtog Patsches hus og i den forbindelse bydes der på kaffe og kage til alle, der dukker op. Dagen er også en god anledning til at tage gamle fotografier mv. med som arkivet kan scanne, så vi kan bevare Felstedegnens historie.

Adressen er – for en god ordens skyld – Præstegårdsvej 4, Felsted.

Om Patsches hus

Bygningen er opført i 1827 som et daglejerhus, udstykket på et areal tilhørende Hinrich Nicolai Frees, som tidligere havde købt Hans Petersens bol og lagt jorden ind under hans ejendom på Gråstenvej 10.

Historisk Forening for Felsted Sogn havde tidligere arkiv på 1. sal på rådhuset, men da kommunen manglede mere plads, blev den bedt om at finde andre lokaler.

Huset på Præstegårdsvej 4 var netop blevet sat til salg, og foreningen fandt det velegnet til lokalarkiv og udstilling. Penge havde man ingen af, så hvad gør man. Foreningen nedsatte et udvalg til at komme med forslag til hvordan huset kunne indrettes, erhverves og finansieres.

Medlemmerne startede med at sælge støttebeviser til en værdi af 250 kroner, og i løbet af tre uger fik de solgt for over 60.000 kroner støttebeviser. Desuden fik de tilsagn fra lokale håndværkere i området om levering af materialer og arbejdskraft, så det gav mod på at arbejde videre.

Der blev dannet en bestyrelse som købte huset, hvorefter man gik i gang med ombygningen af tilbygningen som skulle rumme arkivet, alt med hjælp af frivillig arbejdskraft.

Der var meget arbejde der skulle gøres før lokalerne var egnet til arkiv, men endelig oprandt dagen. Lørdag d. 30. oktober 1999 blev huset indviet, hvor borgmester Villy Jakobsen holdt åbningstalen.

Huset er løbenede blev vedligeholdt og forbedret, med en totalrenovering af de fleste rum, der er lagt nyt stråtag på de tre tagflader, alt ved hjælp af frivillig arbejdskraft. Materialerne har man for det meste selv måttet købe og betale af egen kasse