Mulighed for fjernvarme til Felsted & Tumbøl

Kilde: Aabenraa Rødekro Fjernvarme

Meget tyder på, at der i den nærmeste fremtid kommer fjernvarme til Felsted og Tumbøl. Det oplyser Aabenraa Rødekro Fjernvarme, som står bag initiativet. Etableringen af fjernvarme sker som følge af et politisk forlig, der indeholder muligt tilskud til skrotning af olie- og gasfyr samt muligt tilskud til fjernvarme.

 

Kortet viser de områder, der vil blive omfattet af fjernvarme. Kilde: https://www.aabenraa-fjernvarme.dk/udvidelses-plan/find-dit-omraade/felsted-tumboel/

I en mail til Borgerforeningens formand Knud Petersen, har Aabenraa Rødekro Fjernvarme forklaret, hvordan tilbuddet til borgerne i Felsted og Tumbøl vil tage sig ud:

“Omkostningerne til konvertering til fjernvarme for den enkelte er ikke fastsat endnu men bliver næppe over 25.000 kr. inkl. afkobling til naturgas. Vi forventer inden årsskiftet at have de endelige tal på plads. Samtidig arbejder vi på en løsning som hos Sønderborg Fjernvarme, hvor vi kan tilbyde en komplet installation af fjernvarmeunits og afkobling af naturgassen, således den enkelte ejendom har mindst mulig at skulle tænke på ved konvertering.

For at få flest mulige med fra starten, vil der være en kampagnepris for hurtig tilmelding.”

Man vil få mulighed for at få udregnet sine årlige omkostninger på baggrund af sit nuværende energiforbrug. Aabenraa Rødekro fjernvarme hører til de 5 procent billigste fjernvarmeselskaber i landet. Det er dog en forudsætning for etablering af fjernvarme i området, at der er et kundegrundlag.

Felstedegnens Borgerforening har på et bestyrelsesmøde i november vedtaget at støtte fjernvarmeprojektet. At få fjernvarme til egnen vil have stor betydning for Felstedegnen som attraktivt bosætningsområde. Aabenraa Rødekro Fjernvarme oplyser, at det er planen, at etableringen startes op i løbet af sommeren 2021 og vil senest være ude til alle i 2022.

Følg med på hjemmesiden.