Østergade drøfter gadens potentiale med Aabenraa kommune

Foto: Felsted lokalhistoriske arkiv

Det er en målsætning for Felstedegnens Borgerforening at løfte området omkring Østergade og Tværgade.

Det har stort potentiale ikke blot for beboerne i området men for hele byen og egnen, hvis det lykkedes at gøre den gamle bymidte mere attraktiv.

Med det formål mødtes Arbejdsgruppen for Østergade og Tværgade og Borgerforeningens formand Knud Petersen i tirsdags med ledende embedsmænd Aabenraa kommune for at drøfte visionerne med dem. Tankerne går særligt i retning af at bedre den trafikale situation ved bl.a. at lukke Østergade i den ene ende samt anlægge fortorv i Tværgade.

Arbejdsgruppen drøftede de forskellige muligheder og udfordringer med kommunen.

Det er planen, at arbejdsgruppen holder møde senere i januar, hvorefter der vil blive lagt planer for den videre proces, herunder et fællesmøde for hele Felsted, hvor arbejdsgruppens idéer og planer skal diskuteres og deres lokale forankring prøves.

Mødet i arbejdsgruppen er 17/1 kl. 19. på Damms Gård og arbejdsgruppen inviterer alle interesserede fra Østergade og Tværgade til at deltage. Særligt bydes Tværgade velkommen i drøftelserne.

Det tidligere omtalte fællesmøde vil være åbent for alle og dato vil blive meldt ud i god tid, ligesom arbejdsgruppens diskussionsoplæg vil blive lagt ud på hjemmesiden.