Ordinær & ekstraordinær generalforsamling i Felsted Vandværk 25/2