Ren dag 2020 19/9: Lad os sammen passe på Felsted og omegn

Felstedegnens Borgeforening inviterer til REN DAG i Felsted

Lørdag den 19. september 2020 kl. 10.00 fra Damms Gård

Her er der opdeling af ruter og udlevering af affaldsposer.

Ren Dag afholdes i samarbejde med Aabenraa Kommune og Danmarks Naturfredningsforenings kommuneafdeling i Aabenraa.

Kl. 12.00 er der gratis grillpølser og sodavand til indsamlerne

Vi vil slå kræfterne sammen og håber på rigtig mange aktive borgere.

VÆR MED OG GØR EN INDSATS FOR MILJØET OG FÅ NOGLE HYGGELIGE TIMER SAMMEN MED NABOER, VENNER OG BØRN OM ET GODT PROJEKT.

Mere om ren dag

I samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening arrangerer Borgerforeningen hvert år i aprtil Ren Dag i Felsted & Omegn. I år er det på grund af Corona udskudt til september.  Voksne og børn møder op i det dejlige forårsvejr og indsamler det afllad, der er blevet smidt i naturen. Efter 2 timers arbejde har man indsamlet ca. 250 kg affald. Det er lige fra papir, plastik, dåser til gamle bildæk og metal.

Efter arbejdet byder Borgerforeningen på sodavand og grillpølser.

Vi sætter stor pris på arrangementet og de frivilliges store indsats. Fordi det betyder meget, at området fremstår pænt. Og i den virkelighed, vi lever i, påhviler den opgave i stadig større omfang frivillige, lokale kræfter. Vi tror også dagen er vigtig, fordi den er med til at skabe løbende opmærksomhed på, hvordan vi holder byen ren.

Skole- og børnehavebørn hjælper også til med oprydningen i tiden op til Ren Dag og lærer på den måde værdien af at holde byen ren.