Så kom der nyt menighedsråd i Felsted

Der har været afholdt valgforsamling og ekstraordinær valgforsamling ved Felsted Menighedsråd og følgende er resultatet heraf:

Valgte medlemmer af menighedsrådet:

Lars Johanning

Annelise Stensgaard

Torben Gerber Pedersen

Lilian Christensen

Tanja Guldhøj Roskjær

Helene Dilling-Hansen

Valgte suppleanter:

Nina Juhler

Mette Duus Jørgensen

Hvis nogen er imod dette resultat, skal der indgives en fuld kandidatliste med 6 medlemmer til menighedsrådet og suppleanter. Denne liste skal indgives senest 18. oktober 2022 til formand for valgbestyrelsen Annelise Stensgaard.

Efter 18. oktober og inden 1. søndag i advent vil det nye menighedsråd konstituere sig og vil træde i kraft 1. søndag i advent.