“Skal menighedsrådet i Felsted Kirke bevares?”

Spørgsmålet stiller det nuværende menighedsråd i Felsted Kirke, og de fortsætter:

Hvis ja – så har vi brug for din hjælp og dit engagement.

Da både vores formand, kasserer og næstformand har valgt ikke at genopstille ved det kommende valg, har vi brug for dig der virkelig har lyst at gøre en afgørende forskel.

Vi står overfor store og spændende opgaver i disse år. Heraf kan nævnes:

  • Totalrenovering af vores flotte, bevaringsværdige præstegård.
  • Fastholdelse og varetagelse af kirkens dygtige personalestab.
  • Vedligeholdelse af kirke, kirkegård og udenomsarealer.
  • Aktiviteter i og omkring kirken.

Der er derfor brug for flere hænder til at varetage opgaverne og sikre, at Felsted Kirke ikke mister sin selvstændighed.

Vælger du at stille op, kan du vælge dig ind på de områder, du er interesseret i at bidrage til. Du kan bruge få timer – eller mange. Du kommer ind i et åbent menighedsråd sammen med Lars Johanning, Annelise Stensgaard og Tanja Guldhøj Roskjær. Vi mødes en gang om måneden.

Det nye menighedsråd starter dets funktionsperiode 1. søndag i advent 2022 (27. november 2022) og funktionsperioden slutter 1. søndag i advent 2024 (1. december 2024).

Valgforsamlingen afholdes den 20. september 2022 kl. 19.00 i sognehuset ved Felsted Kirke.

Skal menighedsrådet og kirkens selvstændighed bevares – så er der brug for dig NU.

Med venlig hilsen

Felsted Menighedsråd

Du er velkommen til at ringe til sekretær og kontaktperson i menighedsrådet,

Annelise Stensgaard (tlf. 24764512) og høre mere.”

Tags from the story