Valg til menighedsråd i Felsted Kirke 20/9

Den 20. september 2022 kl. 19.00 skal der være Menighedsrådsvalg i Felsted Sogn.

Her skal der på en Valgforsamling vælges 6 medlemmer til Felsted Menighedsråd for de næste 2 år. Ved at møde op til Valgforsamlingen, kan du være med til at vælge retningen for Felsted Kirkes arbejde de næste 2 år.

Det kan du, ved enten selv at stille op som kandidat eller ved at være med til at vælge, hvem der skal sidde i menighedsrådet blandt de opstillede kandidater. Vælger du selv at stille op, kan du vælge dig ind på de områder, du er interesseret i at bidrage til. Du kan bruge få timer – eller mange. Du kommer ind i et åbent menighedsråd, hvor du kan være med til at sætte retning og gøre en forskel. Vi mødes en gang om måneden.

Menighedsrådet er kirkens ledelse med både kirkelige og administrative opgaver. På menighedsrådsmøderne træffes der beslutninger om emner som: aktiviteter i kirken, anskaffelse af inventar, vedligehold af kirkens bygninger og kirkegård, reparationsarbejder, aktiviteter i og omkring kirken, personaleforhold m.m. I Felsted Kirke har vi en helt fantastisk medarbejderstab og et godt samarbejde.

Det nye menighedsråd starter dets funktionsperiode 1. søndag i advent 2022 (27. november 2022) og funktionsperioden slutter 1. søndag i advent 2024 (1. december 2024).

Du er også velkommen til at ringe til formand for valgbestyrelsen, Annelise Stensgaard (tlf. 24764512) og høre mere.

Valget til menighedsrådet foregår ved skriftlig afstemning mellem kandidaterne og resultatet heraf afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.

Valgforsamlingen afholdes den 20. september 2022 i sognehuset ved Felsted Kirke.

Vil du stille op – eller bare bakke op – så kom til valget. Vel mødt!

Tags from the story