100 år for Danmark i dag

100 år i dag. Det nordlige Sønderjylland blev dansk. Felsted blev dansk. Markeringerne er væk. Coronaen tog livet af dem, men vi kan fejre det selv. Vi sætter flaget på stang over hele sognet. Lad os fejre dagen, så godt vi kan. Lad os pryde Felsted, Tumbøl, Tråsbøl, Gl. Skovbøl, Svejrup og alt det midt i mellem i rødt og hvidt.

Lad det være som den sønderjyske alsinger-digter Martin N. Hansen, der er født i Tråsbøl, skrev:

Nej, no hærr æ ålde sett!
Komme, komme, komme!
Si, hvor ålt er rödt og hvedt!
Sæj, hvad tøss I om e?
Si kun, øv´r e hiele by
er der flagg, og de er ny,
di skal rigte prøvves.

Gem kun no jer sorre væk,
vi må prøv´å glemme´e
Det kost´lyv, den lykk vi fæk,
å slipp fro di fremmed.
Men ved davgry, för vi nåej
å fo stemt, e flagg hæ soej,
hvondt e folk er sinde.

Månne gammel græd åv glæj,
og dæ’ tåre sklydes,
te det lykle hjemkomst-sæj
skull´i lyv oplfyldes,
for det gi et ydmygt sind
å være sikker o å vind´,
hvad der trofast lovves.

No er det, som vi hæ drømt,
men umule tøttes,
fremmed vold og uret dømt,
og e græns skal flyttes.
Ja, no hæ vi sejre stolt,
og vort flagg og sind det holdt,
sjel om det hæ stormet.