Årets landsby 2018: Det skrev pressen

Felsted blev som bekendt årets landsby i Aabenraa kommune i 2018. Det er noget, vi har god grund til at være stolte over. Det skyldes bl.a., at æren jo først og fremmest er tilfaldet Felsted på grund af det rige foreningsliv og stærke frivillige engagement i byen.

Det er nok ikke uden grund, at der ved byporten, når man kører ind i byen ad Gråstenvej, er rejst en sten for den moderne økonomis fader Adam Smith: Frivillig fortagsomhed og engagement er kerneværdier i Felsted. Her hjælper man hinanden og lader ikke stå til.

Ja, vi har lov at være stolte. Og vi har lov til at sole os lidt i den gode omtale af byen i forbindelse med æren. Her kan man særligt hæfte sig ved JydskeVestkystens fine dækning.

Værdien af det frivillige foreningsliv

Avisen bragte eksempelvis artiklen Årets Landsby: Du kan lige så godt kalde den “Fælles Sted”, hvor Phillip Tiejte (V), formand for Vækstudvalget for Land og By citeredes for at sige:

“Uanset om det er jeres fine lille bibliotek, jeres købmand eller torvet udenfor, emmer der af liv i byen. Her hersker et stort engagement og en lyst til at gøre en forskel. Hvis man skulle lave lidt ordleg, kunne Felsted også kaldes “feel good sted” – eller et “fælles sted”. Uanset hvad, så er det et godt sted at være”

At frivillighed generelt er vigtigt for samfund, som dem, der findes her på Felstedegnen, bliver stadig mere klart. Flere folk har indset, at hvis der skal ske noget lokalt, så skal det skabes nedefra med lokalt engagement. Den indstilling er vigtig for en moderne landsby.

I en opfølgende artikel sagde Philip Tietje til Jydske Vestkysten:

“Mange af dem [landsbyerne] har god mulighed for at udvikle sig og fastholde indbyggertallene, også selvom statistikkerne peger den modsatte vej. Jeg tror på, at vi også i fremtiden har levende landsbyer. Men det er klart, at det er de byer, der har et godt foreningsliv, og som kan tilbyde fællesskab og sammenhold, der overlever. Dem ser jeg mange af i Aabenraa Kommune, så jeg ser lyst på det”

Derfor er der brug for en stærk borgerforening

På Felstedegnen har vi det initiativ, og vi er også gode til at arbejde planmæssigt, så indsatsen ikke bliver på må og få. Borgerforeningens nye formand Knud Petersen har i et interview til avisen understreget, at vejen frem er frem. Og den tidligere formand Hans Jørgen Nissen har stået bag et arbejde, der har ført til udarbejdelsen af Udviklingsplan 2025, der giver nogle pejlemærker for udviklingen af vores egn.

I et interview i – ja du gættede det – Jydske Vestkysten understregede Hans Jørgen Nissen Borgerforeningens betydning for byens vækst. Borgerforeningen har dannet rammet om indsatsen for byfornyelse og etableringen af Damms Gård og Borgerforeningen arbejder også fremadrettet aktivt på at styrke Felsted og fastholde det som en attraktiv tilflytterby.

Du kan melde dig ind i borgerforeningen her.