Biogasanlæg ved Kværs vedtaget trods lokal modstand

Sønderborg Kommune har med et flertal i byrådet godkendt lokalplanen for Biogasanlægget i Kværs. Dette er sket trods 200 siders høringssvar imod projektet.

Ifølge JydskeVestkysten har kommunalpolitikerne i Sønderborg valgt at se bort fra de lokale indsigelser på grund af hensynet til kommunens prestigeprojekt om at blive CO2 netutral

“Hver indsigelse er nøje vurderet. Modstand gør indtryk, men vi skal den grønne omstilling og tage ansvar. Vi skal muligheder frem for begrænsninger. Det er ikke altid solen skinner og vinden blæser, så biogas er det tredje ben i den grønne retning.”, udtaler Rikke Lock Harvig(S) til avisen.

Felstedegnens Borgerforening, har selv indsendt høringssvar mod projektet og deltaget i kampen mod biogasanlægget, der skønnes at sende 12.000 lastbilstransporter gennem Felsteds hovedgade Gråstenvej. I indstillingen udtrykte Borgerforeningen bekymring over konsekvenserne for vores lokalområde:

“Arbejdet med at løfte Gråstenvej har været omdrejningspunktet for den store indsats, som er blevet lagt i byfornyelsen i Felsted frem til 2016. Det skete med udgangspunkt i erkendelsen af Gråstenvejs centrale betydning for Felsted. Hvis den fremstår attraktivt, fremstår Felsted attraktiv. Hvis den fremstår mindre attraktiv, fremstår Felsted mindre attraktiv. En drastisk øget mængde tung trafik truer med at ødelægge det, vi trods alt har opnået og fanger Gråstenvej i en ond spiral. Det er ikke en pris, vi er villige til at betale for at Sønderborg kommune kan realisere sine visioner.”

Borgerforeningen har bidraget økonomisk til Borgerne i Kværs kamp for deres lokalområde. Kværsborgerne har blandt andet hyret en dygtig advokat, der vil bide kommunen i haserne og gøre sit til, at det lokale perspektiv ikke bliver offer for kommunale prestigeprojeketer nede i Sønderborg.

Borgerforeningen følger, ifølge formand Knud Petersen, sagen nøje.