Borgerforeningen deltager i valgmøde om landdistrikter i Aabenraa kommune

Torsdag den 8. september blev der afholdt valgmøde for lokalråd og borgerforeninger i Aabenraa kommune. Det fandt sted i Holbøl og Felstedegnens Borgerforening var naturligvis repræsenteret.

Valgmødet i forbindelse med kommunalvalget den 16. november var arrangeret af Det Fælles Udviklingsråd (DFU), hvor Felstedegnens Borgerforening også har en plads i bestyrelsen.

Følgende partier var repræsenteret:

  • Thomas Andresen og Jens Wistoft fra Venstre
  • Jan Riber og Kjeld Hansen fra Det Konservative Folkeparti
  • Arne leyh Petersen og Jette Julius Kristiansen fra Danske Folkeparti
  • Erik Uldall Hansen og Egon Madsen fra Socialdemokratiet
  • Ejler Schütt fra Liberal Alliance
  • Birthe Oesterling Andersen og Preben Rasmussen fra Enhedslisten
  • Michael Christensen og Søren Jensen fra Socialistisk Folkeparti
  • Erwin Andresen og Käthe Nissen fra Slesvigsk Parti
  • Jan Køpke Christensen og Kim Andkjær Doberck fra Nye Borgerlige

I alt: 17 kandidater fra 9 partier

Mødet var tilrettelagt, således at kandidaterne efter en kort præsentation af deres valgprogram angående landsby og land samfund var fordelt blandt deltagerne ved bordene, hvor der var mulighed for at høre nærmere om de forskellige kandidaters meninger vedr. landdistrikterne i Aabenraa Kommune.

Efter nogen tid var der rotation, så man havde mulighed for at tale med repræsentanter fra alle partier.

Hvis de fremmødte kandidater bliver valgt, ser det godt ud for landdistrikterne i Aabenraa kommune, da der blev udtrykt stor velvilje til både økonomisk og praktisk assistance fra alle partier. –  Men nu var det jo et valgmøde og vi vil selvfølgelig holde kandidaterne fast på deres løfter, også efter at de er valgt.

Sammen med kandidaterne var der i alt 70 deltagere til valgmødet.