Borgermøde 28/3 om løft af Felsteds bymidte

Felstedegnens borgerforening inviterer alle borgere til fælles borgermøde på Damms Gård om visionerne for bymidten. Vi indbyder til fælles drøftelse og debat.
Kom med og få indflydelse på din bys udvikling.

Det er 28. marts kl. 19 på Damms Gård

Borgerforeningens arbejdsgruppe for Østergade og Tværgade har arbejdet med idèer til at løfte vores alle sammens bymidte og fremhæve de historiske og arkitektoniske kvaliteter i Østergade og Tværgade.

Visioner inkluderer bl.a.

Æstetisk løft og sammenbinding af Østergade og Tværgade
Forsøg med lukning af Østergade for gennemgående trafik.
Fortorv og bedre forhold for bløde trafikanter i Tværgade.

Læs hele oplægget her