Nyt fra Felsted kirke januar og februar 2020

Foto: Karin Munk

Theresia er vikar i Varnæs sogn i de næste måneder. Det betyder, at gudstjenestetidspunkterne vil være forskellige om søndagen.  Gudstjeneste med altergang er derfor særligt markeret i listen.

Plejehjemsgudstjenester i  Bovrup ved Theresia Treschow-Kühl

Gudstjenesterne er åbne for alle.

Tirsdag den 28. januar kl. 15.00 Tema: Den barmhjertige Samaritan

Tirsdag den 25. februar kl. 15.00 Tema: Skabelsen

Der er månedlige plejehjemsgudstjeneste på Bovrup Plejehjem

Gudstjenesten er åben for alle. Har man pårørende eller venner på plejehjemmet er det en god lejlighed til at mødes. Fællesskabet med menigheden betyder særdeles meget. Gudstjeneste er fællesskab ikke mindst omkring salmesangen.

Gudstjenesteliste januar

Onsdag den 1. januar kl. 16.00 Nytårsdag Nytårsfest med wienermusik ved Corte di Gioia

Søndag den 5. januar kl. 10.00 Hellig tre konger – Gudstjenesten fejrer denne særlige dag, som er afslutningen på julen.

Søndag den 12. januar kl. 9.00 ved Mai-Britt Josephsen – Knudsen, Varnæs

Søndag den 19.januar henviser til Varnæs kirke – afskedsgudstjeneste med Mai-Britt

Søndag den 26. januar kl. 11.00 – kirkekoret synger – kirkekaffe

Gudstjenesteliste februar

Søndag den 2. Kyndelmisse
Felsted kl. 19.00 – – konfirmanderne begynder kl. 15.00 i kirken

Søndag den 9. Søndag Septuagesima
Felsted kl. 11.00 – altergang

Søndag den 16. Søndag Seksagesima
Felsted kl. 11.00 – altergang

Søndag den 23. Fastelavns søndag
Felsted kl. 14.00 Fastelavnsgudstjeneste – koret synger
Tøndeslagning og fastelavnsboller

Søndag den 1. marts  1. søndag i fasten
Varnæs kl. 9.30
Felsted kl. 11.00 – altergang